Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Södra Cell installerar ny mastbelysning

Assemblin monterar Titan i fälld belysningsmast.
Assemblin monterar Titan i fälld belysningsmast.
Publicerad av
Simon Matthis - 05 jul 2019

Södra Cell har bytt ut konventionella armaturer till Titan mastbelysning på en lastyta i Mönsterås. Detta har resulterat i kraftigt förbättrad belysning till en lägre energikostnad.

I samband med nybyggnad av ett magasin ville Södra Cell också förbättra belysningen på lastytan utanför magasinet. Innan åtgärd belystes ytan av urladdningsteknik.

Energisystem fick, tillsammans med Assemblin, i uppdrag att ta fram en lösning. Målsättningen 50 lux på lastytan skulle uppnås genom att flytta och ombestycka befintliga master.

Projekteringen visade att mastarmaturerna i Titan-serien skulle klara av de ökade belysningskraven och samtidigt minska installerad effekt med 36 procent.  

Masterna fälldes och de gamla armaturerna byttes mot Titan. För att komplettera mastbelysningen monterades stolparmaturen LU4 på det nya magasinets fasad.

 

 

 

 

Annons

Annons