Säkerheten prioriterades framför tidsvinster

SCA. Foto: Thorbjörn Bergqvist
SCA. Foto: Torbjörn Bergqvist
SCA. Foto: Torbjörn Bergqvist

Den stora utbyggnaden, projekt Helios, på SCA i Östrand har nominerats till Årets Bygge 2019, bland annat för ett mycket högt säkerhetstänk som gett resultat. Projekt Helios, en av Sveriges största ställningsentreprenader, där omkring 80 000 m3 industriställning användes av de olika aktörerna.

Säkerheten var högprioriterad på projekt Helios vilket började med att byggherren SCA för de olika underentreprenörerna gjorde en tydlig prioritering av säkerheten, framför tidsvinster och ekonomisk vinning.

Resultatet: ingen allvarligare olycka inträffade under de omfattande byggarbetena som utfördes av Skanska och PEAB och tog 900 000 timmar i anspråk. Totalt omfattade projektets alla delar ungefär 8,3 miljoner arbetade timmar, där installation av utrustning från Valmet och Andritz utgjorde stora delmoment och som också genomfördes utan allvarliga incidenter.

Nollvision kräver planering och säkerhet
Tidspress, otillfredsställande kommunikation och bristfällig dokumentation framhålls ofta som viktiga orsaker till arbetsplatsolyckor. Ett varnande exempel är Fortums arbete på värmeverket i Värtan, ett projekt som tragiskt nog krävde två byggnadsarbetares liv och innebar stillestånd och en nersläckt byggarbetsplats under flera veckor.

Helios-projektet hade däremot en tydlig vision för arbetsplatssäkerheten, som kommunicerades tydligt till entreprenörerna och präglade arbetet.

Inom bygg- och anläggningsindustrin kan alla vara med och skapa en sund och attraktiv bransch med långsiktig återväxt genom att prioritera säkerhet och planering framför lägsta pris och forcerade tidplaner.

Framgångsrikt säkerhetsarbete i ett nominerat projekt
Sammanlagt har 175 montörer byggt 3000 ställningar under projekt Helios. Genom dagliga kontroller av ställningarna uppehölls högsta säkerhet. Ett arbete som bland annat resulterade i snöskottning, ishackning efter provtryckning av turbiner och intäckning för att förbättra arbetsmiljön för olika yrkesgrupper. 80 000 m3 industriställning, hängställning och intäckningar löste smidigt och säkert utbyggnaden av bruket och produktionslinjen för barrsulfatmassa.

-Vi har fått mycket beröm för vårt arbete med ställningen, skyddsarbetet och säkerheten på plats, säger Pierre Olsson, projektledare på Libergs Sweden. Företaget hade den största ställningsentreprenaden på det nominerade projektet.

5 tips för säker industriställning
Vid stora industriprojekt där mycket personal rör sig inom trånga utrymmen och på höga höjder med många nivåskillnader så ställs det särskilt höga krav på den industriställning som används. Riktlinjer för att minimera riskerna kan sammanfattas i 5 punkter:

1. Typkontrollerad ställning

RISE, f.d. SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) utför typfall och typkontroll för ställningskonstruktioner.
 

2. Väletablerad ställningsleverantör

Välj ett ställningsfabrikat att arbeta med som har genomtänkta lösningar och kan säkra långsiktig möjlighet att komplettera befintlig ställning med fler komponenter. Notera att det inte är tillåtet att blanda ställningsmaterial av olika fabrikat utan att tidskrävande och detaljerade utredningar görs.

 

3. Förbered och välj rätt ställning

Planera ställningen aktivt och använd komponenter som är avpassade för ändamålet. Många industrispecifika problemlösare finns för att bl a minimera fallrisker.

 

4. Mjukvarustöd

Använd de moderna planeringsmöjligheter som finns. Layher har ett mjukvarupaket och insticksprogram till AutoCAD som förenklar och effektiviserar planeringen och är kompatibelt med bl a Revit, Navisworks och PDMS.

 

5. Utbildade montörer

Självklart ska alla som monterar ställningen ha rätt utbildning, för att både montering och användning av ställningen ska bli så säker som möjligt. Detta är också ett krav och kopplat till sanktionsavgifter.

 

Säkra ställningar från Layher
Layhers industriställning Allround Lightweight omfattar en rad säkerhetslösningar som är särskilt utvecklade för industriprojekt. Detta leder till effektiva ställningar som minimerar fallrisker, med bland annat självstängande grindar, glipfria arbetsplattformar för krävande geometrier m m.

Layher tillverkar och utvecklar högkvalitativa och innovativa ställningssystem där säkerhet och effektiva lösningar är i fokus. Företaget, som har tillverkning i södra Tyskland, satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra och utveckla både produkter och tillverkningsprocesser. Dessutom är teknisk dokumentation, utbildningar och mjukvarustöd viktiga komplement till de typkontrollerade produkterna i stål och aluminium.

Vill du veta mer om säkra ställningar från Layher, läs mer på https://www.layher.se/products-page/byggnadsstallningar/modulstallning/allround-industri/