Säkerhetsprojektering av industriställning i 3D åt Valmet

Bild: Layher.

När BillerudKorsnäs investerade 6 miljarder i världens modernaste kartongmaskin i värmländska Grums var det ett av Sveriges största industriprojekt. För att uppnå en säker arbetsmiljö vid montage och byggnationer användes Allround industriställning från Layher. Genom att i ett tidigt skede planera och projektera industriställningarna i 3D minimerades byggtiden och en god kostnadskontroll uppnåddes, samtidigt som säkerheten på byggarbetsplatsen tryggades genom att förutse och förebygga fallrisker.

Första spadtaget togs redan i januari 2017 och ett stort antal underentreprenörer var inblandade i det komplexa projektet, Next Generation. Projekteringen gjordes parallellt med upphandling och byggnation.

Voith levererade den 350 meter långa och 8,6 meter breda kartongmaskinen som inrymdes i en helt ny 400 meter lång maskinhall som byggdes av NCC. För att frigöra mellantrycksånga till kartongmaskinen byggdes indunstningen om till att drivas med i huvudsak lågtrycksånga, vilket krävde att mer värmeöverföringsyta installerades. De nya delarna levererades av Valmet i Göteborg.

Komplex ombyggnad

Ombyggnaden av den befintliga indunstningsanläggningen komplicerades av de komplexa geometrierna och den höga höjden.

Redan i ett tidigt skede valde Kai-Mikael Lukkonen, Engineering manager site operations & recovery systems på Valmet, att kontakta Layher. Önskemålet var att i ett tidigt skede identifiera de moment som skulle kunna riskera att försena och fördyra produktionen. På så sätt kunde de projekteras bort på ritbordet istället för att komma som oangenäma överraskningar under utförandeskedet.

 

Projektering och samordning i 3D

En nära dialog påbörjades mellan Layher och Valmet där framförallt Kai-Mikael samordnade Valmets behov och Adam Lindholm, projektingenjör på Layher, utvecklade förslag på olika lösningar för att hitta de mest effektiva och säkra lösningarna. Bl.a. resulterade samarbetet i att ett ställningsstativ med avväxlingar byggdes under effekterna vilket gjorde att ställningsentreprenören kunde undvika det mycket tidsödande arbetet att hitta luckor för att bottna ställningen mitt bland en mängd processrör som skulle monteras kors och tvärs.

Adam berättar: - Efter ett inledande möte med Valmets projektgrupp där vi gick igenom de övergripande utmaningarna, påbörjade jag planeringen av industriställningen i LayPLAN CAD, som är ett insticksprogram till AutoCAD. Parallellt med detta gjorde Valmet detaljprojekteringen av ”effekterna” i PDMS. För att få smidiga 3D modeller att arbeta med samordnade vi våra modeller i Navisworks. Där kunde vi på förhand identifiera kollisioner och andra problem som vi gemensamt hittade lösningarna till.

- Detaljerade 3D modeller av ställningen för både planering och projektering innebar ett stort mervärde, eftersom vi kunde optimera utnyttjandet av industriställningarna och minska den totala materialvolymen. Modelleringen visade även hur prefabriceringen kunde utföras av vissa komponenter som skulle monteras. Därmed kunde vi även minska tiden som krävdes för montage och rivning. Att redan från början planera för de olika underentreprenörernas behov och bygga en ställning som enkelt kan modifieras för att passa allas behov, är en stor fördel jämfört med att riva och bygga om ställningen, säger Kai-Mikael.

Modelleringen fungerade även väl genom att i planeringsskedet visa på omfattningen av ställningsarbetena samt den yta som de tog i anspråk, vilket annars är lätt att underskatta.

Adam tillägger: - Att skapa en ställning som skall passa för både svetsaren, ventilmekanikern, ytskiktsbehandlaren och isoleraren är en intressant utmaning. Där kommer industriställningen Layher Allround till sin fulla rätt. Med konsoler, avväxlingsbommar och olika typer av hörn- och teleskopiska plattformar går det oftast att hitta en effektiv lösning för att minimera glipor och undvika snubbelrisk. Säkerheten är A och O, det handlar om att se till att projektera in trappor, självstängande grindar, skyddsräcken med mera, för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt.

- När vi väl skulle handla upp ställningen hade vi väldigt bra underlag att basera uppskattningarna av tider och mängder på. På så sätt kunde vi prioritera att ta diskussionen ett steg vidare, och istället fokusera på säkerhetslösningar. Vi får maximalt mervärde av de skickliga och professionella ställningsentreprenörer som är experter på montage och logistik, avslutar Kai-Mikael.

 

Ett starkt partnerskap

Layher har byggt upp en affärsmodell där ställningsentreprenören står i centrum, vilket ligger helt i linje med ansvarsfördelningen för ställningsentreprenaden som Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4 anger. Som tillverkare stöttar Layher med kvalificerad rådgivning och 3D modellering. Det innebär också att det finns ett stort utbud av specialiserade och mycket effektiva ställningsentreprenörer i hela Sverige, entreprenörer som har mångårig erfarenhet och står för långsiktighet och tillförlitlighet. Många av dessa arbetar i någon av Layhers planeringsmjukvaror LayPLAN Classic eller LayPLAN CAD. För kundens del innebär det att man har frihet att välja entreprenör först, istället för att låsas till en hyresbild från en uthyrare och sedan bli tilldelad en montör.

Säkra industriställningar från Layher

Layher tillverkar och utvecklar högkvalitativa och innovativa ställningssystem där säkerhet och effektiva lösningar är i fokus. Företaget, som har tillverkning i södra Tyskland, satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra och utveckla både produkter och tillverkningsprocesser. Dessutom är teknisk dokumentation, utbildningar och mjukvarustöd viktiga komplement till de typkontrollerade produkterna i stål och aluminium. I Sverige finns ett stort antal ställningsentreprenörer över hela landet som har både material och kompetens att effektivt leverera ställningsprojekt.

 

Vill du veta mer om säkra industriställningar från Layher, läs mer på: https://www.layher.se/products-page/byggnadsstallningar/modulstallning/allround-industri/

 

Vill du veta mer om hur Layher SIM underlättar projektering av industriprojekt, se SIM-film: https://www.layher.se/teknisk-support/sim/