Den växande e-handeln tar förpackningsbranschen med storm

Det talas mycket om globala megatrender - starka samhällsomvandlande krafter som påverkar miljarder människors liv och sätter ut kursen för industrins investeringar. Den växande medelklassen i tillväxtländer som för med sig nya konsumtionsmönster är en sådan. Hållbarhetstrenden i spåren av den växande oron för klimatförändringarna en annan. Urbaniseringen, den ökande medellivslängden och digitaliseringen kan också med all rätta också kallas megatrender. Samtidigt verkar det gå lite inflation i begreppet och somliga fenomen som kallas megatrender är nog vid närmare granskning inte det. 

För ett litet exportberoende land som Sverige är naturligtvis megatrender särskilt betydelsefulla.

Förpackningsbranschen tycks vara ovanligt förtjusta i att diskutera globala megatrender. Kanske eftersom det är en bransch som är särskilt känslig för dessa. Där verkar just nu en megatrend ha tagit överhanden och utkristalliserat sig som viktigare än andra. Det handlar om den växande e-handeln. Tydligt märktes det på årets upplaga av förpackningsmässan Empack där förpackningar avsedda för e-handel stal hela showen och knuffade ner bag-in-boxen från deras piedestal. E-handelstrenden har dock varit en bubblare länge nu även om det är först de allra senaste åren den formligen exploderat.

Trenden får förpackningsbranschen att gnugga händerna; de har fått se efterfrågan på förpackningar – ofta i flera lager - skjuta i höjden. Det talas i dag om primär-, sekundär- och till och med tertiärförpackningar. Man kan förstås fråga sig hur positivt denna ökande konsumtion är ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det är de långsiktigt positiva utsikterna för förpackningsbranschen i spåren av den växande e-handeln som ligger bakom SCA:s mångmiljardinvestering i sitt massabruk i Obbola utanför Umeå. Där tillverkas bland annat kraftliner, det yttre släta skiktet i wellpapp.

Vilken marknadsanalys som ligger bakom SCA:s expansionsprojekt går de inte ut med offentligt, men man kan lita på att de ser framför sig en stadigt ökad efterfrågan på sina produkter under många år framöver. De skulle ju knappast öka produktionen från dagens 450 000 ton till 725 000 ton om året och lägga ner 7,5 miljarder kronor i fabriken på vinst eller förlust. I det här Nordisk Papper & Massa kan du läsa mer om de olika delprojekten och tidplanen för Expansion Obbola.

Trevlig läsning!

Simon Matthis