Hållbar och driftsäker standardisering med mekaniska tätningar

Vallviks bruk är ett av flera pappersbruk i Sverige som anlitar EagleBurgmann. Foto: Simon Matthis

De flesta pappers- och massabruk använder ett mycket stort antal tätningar, av skilda typer och storlekar. EagleBurgmann standardiserar tätningarna och kan få ned antalet storlekar betydligt. Vinsterna är många, men ökad driftssäkerhet kanske den största.

Pappers- och massabruk runt om i världen behöver en uppsjö av pumpar i olika dimensioner, utföranden, storlekar och med olika rotationshastighet för att få fabriken att fungera. Däremot är det ingen som behöver pumpar som läcker, med skyhöga kostnader för oplanerade driftstopp som följd. Tätningarna är alltså avgörande för funktionell drift.

– Det behövs tätningar till olika vätskor och storlekar av pumpar, beroende på hur snabbt de roterar, vilket märke de är av och vad de pumpar. Vi standardiserar typen av tätningar, vilket leder till minskade kostnader för bruken. Antalet lagerhållna artiklar hålls nere och montörerna behöver bara förhålla sig till en typ av tätning, säger Anders Ekholm, teknisk säljare på EagleBurgmann Sverige.

 

EagleBurgmanns Cartex-tätning är standardiserad och passar flera olika typer av pumpar. Foto: EagleBurgmann
EagleBurgmanns Cartex-tätning är standardiserad och passar flera olika typer av pumpar.
Foto: EagleBurgmann

 

Minskad risk för fel

Bruket kan dessutom lagerhålla reservtätningar till varje pump, tack vare lägre lagervolym. 30 olika tätningar kan serva mer än 700 pumpar.

– Driftsäkerheten ökar. Risken att göra fel på grund av olika fabrikat minskar när man använder ett format som alla kan lära sig. Hållbarhetsaspekten är också viktig – det behövs färre tätningar och därmed färre transporter, fortsätter han. EagleBurgmann använder sina robusta Cartex-

DN dubbeltätning och Cartex-SN enkeltätning på pappers- och massabruk. Tätningarna monteras direkt på pumparna alternativt kompletteras med en adapterplatta för att passa pumpen. Personalen utbildas i montering av Cartex och EagleBurgmann levererar alla tätningar som behövs och har dessutom servicemontörer som kan komma ut direkt om ett läckage, mot förmodan, skulle uppstå.

– Många är rädda för att byta till något nytt, på grund av att oplanerade driftstopp är oerhört dyra. Och vid en standardisering kan det röra sig om flera hundra pumpar som ska uppgraderas eller modifieras. Men vi uppgraderar och monterar tätningarna efter hand vid de planerade driftstoppen, så att verksamheten kan fortsätta som vanligt under tiden, säger Anders Ekholm.

 

​  Cartex håller tätt, oavsett vilket medium som ska pumpas. Foto: Anders Ekholm  ​
Cartex håller tätt, oavsett vilket medium som ska pumpas.
Foto: Anders Ekholm

 

Lång erfarenhet av pappers- och massaindustrin

EagleBurgmann har implementerat sina standardiserade tätningar på åtta bruk i Sverige och har stor erfarenhet av att kartlägga anläggningar, komma med ritningar och installera tätningarna. All monteringspersonal får gå upprepade kurser för att vara helt uppdaterade på Cartex. Dessutom ingår ett “Bad Actor-program” i erbjudandet.

– Tjugo procent av pumparna står för åttio procent av kostnaderna; några håller helt enkelt sämre än andra. Programmet analyserar skadan, vi ser på tätningen och undersöker varför skadan uppkommer. Tillsammans med kunden vidtar vi åtgärder, säger Anders Ekholm.

– I tidsspannet; innan inventering, ritningar, leverans och byte till nya tätningar är helt färdigt kan det ha gått ett par år. Men vinsten på sikt, är större än tiden det tar, tycker Anders Erlandsson, underhållsplanerare på Vallviks Bruk, som har valt att konvertera till Cartex.

 

Cartex håller tätt, oavsett vilket medium som ska pumpas. Foto: Anders Ekholm
Cartex håller tätt, oavsett vilket medium som ska pumpas.
Foto: Anders Ekholm

 

Kundsamarbete viktig faktor

– Visst är det en lång process innan man har fasat ut allt det gamla. Men det blir mycket lättare för oss att jobba med ett enhetligt sortiment och vi har haft otroligt bra teknisk hjälp av Anders och EagleBurgmann. Att de tar sig tiden att komma ut på bruket är också viktigt för oss, säger han.

Anders Ekholm framhåller att ett nära samarbete med kunden är EagleBurgmanns ambition.

–   Jag besöker våra kunder ett par gånger i månaden för att stämma av och kolla om jag behövs. Vi erbjuder ju en helhetslösning, anpassad för kund.

Anders Ekholm, teknisk säljare på EagleBurgmann Sverige. Foto: privat
Anders Ekholm, teknisk säljare på EagleBurgmann Sverige. Foto: privat

 

Fakta EagleBurgmann

En världsomspännande koncern som producerar tätningar för roterande axlar till industrier
som transporterar olika typer av medier.  Pappers- och massabruk, värmeverk, kemiindustrier
och raffinaderier är de största kunderna. Koncernen har yrkesgrupper som ingenjörer, säljare, servicepersonal samt egen produktion i fabriken i Tyskland.

Etablerades i Sverige 1989. Kontor i Göteborg, Norrköping och Sundsvall. Har idag 26 anställda ochär en av de största och ledande i branschen.  Omsätter 100 miljoner kronor per år i Sverige.

Kontakt:
Anders Ekholm,
EagleBurgmann Sweden
Mobil +46 70 58 00 285
Mejl:anders.ekholm@eagleburgmann.com
www.eagleburgmann.se