Färgkodade SafeKey-hänglås för underhållssäkerhet i förpackningsindustrin

Ett förpackningsföretag experimenterar med ett par lockout-hänglås för att isolera maskiner från deras energikällor för att möjliggöra säkrare underhållsarbete. Företaget upptäcker snart fördelarna med ett mer omfattande och konsekvent Lockout/Tagout-program och vill nu visuellt indikera vem som har processbrutit specifika maskiner.

Safekey Brady

Kortare innovationscykler och ökad konkurrens driver på behovet av mer flexibla maskiner i förpackningsindustrin. En maskin bör kunna producera flera förpackningsvariationer med möjlighet att utföra snabba produktförändringar samtidigt som en hög nivå av effektiv genomströmning upprätthålls.

Att kontinuerligt anpassa maskiner kan påverka operatörernas säkerhet och kan göra säkra underhållsingrepp mer komplicerade, i synnerhet när rörliga delar ändras i en maskin. Om man tillfälligt kan isolera maskinerna från deras energikällor, kan dock operatörer och underhållspersonal arbeta säkert och effektivt samt utföra service på maskiner med minimala risker. På detta sätt kan svåra olyckor med potentiellt höga mänskliga och ekonomiska kostnader undvikas.

Lösning

Brady föreslår en komplett Lockout/Tagout-lösning, inklusive unika och innovativa SafeKey-hänglås.

SafeKey-hänglås finns i 9 färger med matchande, färgkodade nycklar. Relevanta medarbetare erhåller ett färgkodat set om minst 6 keyed alike-lås och -nycklar. Röda lås och nycklar kan reserveras för mekaniskt underhåll, blå för kontraktsanställda, gult för elektriskt och orange för operatörer, allt i linje med anläggningens behov och med upp till 9 färger.

Brady Safekey 600  x 300

Bradys Lockout/Tagout-tekniker kan också hjälpa till med att skriva effektiva, förstklassiga procedurer. Dessa kan enkelt godkännas, redigeras, anpassas och kommuniceras på arbetsgolvet med vår programvara LINK360. Vi kan också leverera ett komplett utbud av lockout-enheter som kan blockera alla slags identifierade energikällor och låsa dem i frånslaget läge.

Läs hela artikeln om lösningen och resultatet!

BRADY AB

Kista, Sverige

Tel: 08 - 590 057 30

Mail: cssweden@bradycorp.com

www.brady.se