Effektivitet med låg energiförbrukning och miljöpåverkan

Hållbarhet handlar om kontinuerlig förbättring.

Alfa Laval arbetar kontinuerligt för att optimera användningen av naturresurser i både vår egen och våra kunders verksamhet. I dagens massa- och pappersindustri är det intensivt fokus på att återvinna värme. Med sitt mångåriga processkunnande möter Alfa Laval de utmaningar som papper- och massaindustrin står inför. Vi erbjuder högeffektiva och innovativa lösningar för energibesparingar och  förenklat underhåll som kraftigt förbättrar lönsamheten och stärker miljöprofilen.  Alfa Lavals teknologier för värmeöverföring, separation och vätskehantering är framtagen och maximerar tillförlitligheten, höjer värmeåtervinningen, minskar kostnaderna och ökar produktiviteten.

Bioraffinaderier i skogen

Vi erbjuder utrustning för alla applikationer som finns i ett modernt skogsbioraffinaderi:

  •  Kraftproduktion
  •  Kemikalieproduktion
  •  Produktion av biobränslen
  •  Fjärrvärme
  •  Produktion av massa och cellulosa
  •  Vi hjälper dig att maximera prestanda, drifttid och ROI.

Massa och papper

Alfa Laval erbjuder massafabriker också ett brett utbud av lösningar för extraktion av biprodukter och återvinning av process-kemikalier. Vår separationsutrustning ger dig fördelar som hög avkastning, hög produktkvalitet, låga driftskostnader och kompakta installationer.

Packningsförsedda plattvärmeväxlare

Packningsförsedda plattvärmeväxlare ger effektiv värmeöverföring i kompakt format som endast kräver litet utrymme – betydligt mindre och mer effektiva än tubvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare är utformade för att optimera värmeöverföringen, eftersom korrugerade plattor erbjuder den absolut största ytan genom vilket värmen kan hämtas från en gas eller vätska till en annan.

WideGap 100

 – Alfa Lavals kompakta värme-växlare för smutsiga vätskor

Alfa Lavals WideGap 100 är en packnings-försedd plattvärmeväxlare som är designad för maximal värmeöverföring samtidigt som fouling och igensättning minimeras. WideGap 100, med sitt stora kanaldjup, är den minsta plattvärmeväxlaren på marknaden som kan hantera medier med höga halter av partiklar och fibrer.

Alfa laval

Utformad för hög tillgänglighet

Smutsiga och viskösa medier sätter ofta igen värmeväxlare och orsakar kostsamma driftsstopp inom många industrier som exempelvis etanolproduktion, kemikalier från biomassa, pappers- och massaindustrin samt rening av avloppsvatten.

WideGap erbjuder en lösning på det här problemet. Tack vare det stora kanaldjupet (upp till 17 mm) mellan plattorna, utformat för att hantera smutsiga vätskor och ett turbulent flöde är WideGap betydligt mindre benägen för fouling och ingensättning än andra plattvärmeväxlare.

Kompakt och effektiv

WideGap 100 är en plattvärmeväxlare med en mycket hög termisk effektivitet jämfört med värmeväxlare som är baserade på andra tekniker. Den höga turbulensen innebär möjligheten att ha små temperaturdifferenser mellan ingående och utgående strömmar. Dessa egenskaper gör att WideGap 100 lämpar sig utmärkt för alla typer av uppvärmning, kylning och värmeåtervinning, säger Erland Elwin, Market Area manager, Process Industry

Packningar utformade för hög tillgänglighet och enkelt underhåll

WideGap 100 använder Alfa Lavals ClipCripTM-packningar vilket möjliggör snabb och helt limfri montering tack vare de patenterade packningsflikarna. ClipGripTM-packningen är utformad för att ge säker fastsättning på plattan vilket hindrar packningarna från att glida ur sitt spår och orsaka läckage. Detta leder sammantaget till lägre förbrukning av reservdelar och minskar tiden för montering av nya packningar.

WideGap100 kompletterar de större 200-,300- och 350-modellerna i samma serie.

 

alfa