Tidningspappersjätten kliver in på förpackningsmarknaden

Norske Skog Golbey. Foto: Norske Skog

Norske Skog meddelar att de steget in på den europeiska förpackningsmarknaden genom två stora konverteringsprojekt. En tidningspappersmaskin i franska Golbey och en annan i Bruck i Österrike ska konverteras för produktion av kraftpapper. Totalt ska ombyggnaderna ge en kapacitet på 765 000 ton kraftpapper för att möta en växande efterfrågan på förnybar förpackningsråvara.

Företaget meddelar samtidigt att det kommer fortsätta leverera alla typer av magasinpapper. Efter konverteringarna kommer tidningspapperskapaciteten minska med 360 000 ton.

– Detta är en milstolpe i Norske Skogs strategi att bli en ledande europeisk förpackningsproducent genom konvertering av magasinpapperskapacitet, säger Norske Skogs styrelseordförande John Chiang, som också representerar den största aktieägaren, Oceanwood.

Norske Skog planerar att investera cirka 350 miljoner euro i konverteringsprojekten under en artonmånadersperiod som börjar under andra halvåret 2021.