Vinstras för SCA

Bertil Ericson / TT: SCA redovisar kvartalsrapport. Arkivbild.

Skogskoncernen SCA redovisar en vinst före skatt på 569 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det var ett vinstras på 37 procent jämfört med vinsten på 898 miljoner kronor under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Omsättningen föll 10 procent till 4 687 miljoner kronor.

Lägre leveransvolymer och högre kostnader för underhållsstopp motverkades av högre försäljningspriser och lägre råvarukostnader, enligt SCA.

SCA beslutar samtidigt om en ny avverkningsplan sedan man efter en ny skogstaxering 2019 har kunnat konstatera att skogstillväxten varit större än tidigare beräknat.

Den nya avverkningsplanen bidrar stegvis till ökande långsiktigt kassaflöde om 300–400 miljoner kronor per år med full effekt från 2025, enligt SCA.