"Dansk förbränning av biomassa förstör estniska skogar"

Estnisk skog, söder om Tallinn. Foto: Flickr..kredit: Mike Beales

Estniska forskare och icke-statliga organisationer anser att Danmarks förbränning av ved har stora konsekvenser för Estlands miljö och natur, och skadar klimatet.

I ett öppet brev kritiserar estniska forskare och yrkesverksamma Danmark hårt för att förstöra skogarna i deras land med de enorma mängder träpellets som importeras och bränns för att skapa energi för danska hushåll, skriver Dagbladet Information.

Danmark är ett av de länder i världen som per. per capita bränner mest trä för att få energi, och officiellt är träbiomassan landets största gröna energikälla. Biomassa har dock i flera år kritiserats för att den faktiskt inte är koldioxidneutral.

Brevförfattarna börjar med att notera att "Danmark är stolt över att vara bland världsledarna på klimatområdet".

- Tyvärr har den danska regeringen valt att inte följa vetenskapen i frågan om träbaserad biomassa, skriver Dagbladet Information.

Nästan 64 procent av Danmarks förnybara energi kommer från fast biomassa som träpellets, träflis och ved, medan den återstående delen kommer från andra gröna energikällor som sol och vind. Enligt den danska energimyndigheten importeras den stora majoriteten av träbiomassa - 94 procent - från främmande skogar. Av detta kommer nästan 20 procent från Estland, vilket gör Danmark till den största köparen av estniska träpellets.

Initiativtagare är Martin Luiga från miljöorganisationen Estonian Forest Aid, och brevet riktar sig till den danska regeringen och Folketinget, som kommer att erhålla skrivelsen inom kort. De mer än 220 undertecknarna inkluderar gröna organisationer, universitetsexperter och biologer, men också många fler utomstående som klimataktivister, konstnärer, författare, humanister och journalister.

- Estland avverkar träd i en skala som halverar skogens förmåga att absorbera och lagra koldioxid, skriver de och noterar att både den estniska regeringen och träindustrin planerar ytterligare avverkning under det kommande decenniet. Samtidigt utmanar avskogning landets biologiska mångfald, tror de.

Asko Lõhmus är professor och chef för Centrum för naturresurser vid universitetet i Tartu i Estland, där han forskar om hållbar skogsförvaltning och biologisk mångfald. Han har inte själv undertecknat brevet, men förklarar sig vara en forskare som instämmer i dess innehåll.

- Produktionen av träpellets hjälper till att driva avskogning här i Estland, sa han till Dagbladet Information.

Den danska miljöorganisationen Verdens Skove, som har samarbetat med de estniska icke-statliga organisationerna om brevet, stöder också kritiken.

- Huvudproblemet i Estland är att mer skog avverkas än vad som är hållbart när det gäller klimat och biologisk mångfald. Och Danmark är medansvarigt för det eftersom vi kräver så mycket vedbiomassa", säger styrelseledamot Andreas Petersen till Information.

På Graanul Invest avvisar regissören Raul Kirjanen kritiken och håller inte med alla punkter i brevet. Han anser att produktionen sker under hållbara förhållanden, där träden får växa tillbaka senast fem år efter avverkningen. Samtidigt utför Graanul oberoende inspektioner av deras träpellets årligen, skriver han i ett mejl.

Det har inte varit möjligt att få en kommentar från ministern för klimat och energi Dan Jørgensen, eftersom han är på semester. Ministern har dock tidigare sagt att han "länge varit orolig för den danska konsumtionen av biomassa."

Källa: Ritzau & Dagbladet Information