Kalkcykeln – globala erfarenheter sätts i arbete på svenska massabruk

Kalkcykeln – globala erfarenheter sätts i arbete på svenska massabruk Foto: Endress+Hauser AB

Processövervakning i kemikalieåtervinningen är allmänt krävande och för mesa- och grönlutsdensitet har man i decennier använt radioaktiv så kallad gammadensitet. I sakens natur följer då byråkrati och extra säkerhetsrutiner jämfört vanlig instrumentering. Likaså kalibrering som måste utföras på plats innan mätaren alls kan användas och sedan regelbundet eftersom strålningen avklingar med halveringstiden.

Men sedan ett år körs framgångsrikt Endress+Hauser´s Promass vid ett av Sveriges större massabruk. Installationen skedde när det gamla grönslutfiltret byttes till nya slamcentrifuger.

 

bild
Standardkabel mellan mätrör och förstärkare ger förenklad installation Foto: Endress+Hauser

 

Detta är första gången såvitt allmänt känt som ett alternativ till gammadensitet vågat testas på grönlutsslam. Driftsekvenserna på centrifugen, rätt dimensionering och materialval på Promass gav bra förutsättningar. Promass kommer färdigkalibrerad rakt ur kartongen och kan fås med så god noggrannhet som 1kg/m3.

Tack vare sina internationella erfarenheter på kalciumkarbonat slurrys fortsätter Endress+Hauser nu till nästa steg och levererar Promass på mesa i kalkcykeln.  Även här med syftet att ersätta gammadensitet.

Promass är multivariabel och levererar utöver densitet även flöde, temp och tex baumé. Okänt för många är dock storheten viskositet som Promass har patent för och kan erbjuda bruken nya processinsikter.

Promass har som standard mediaberörda delar i 904L eller Titan vilket också gör den mycket lämpad för het tallolja och svartlut. Vid ett integrerat massa- och pappersbruk är den ett noggrant alternativ på kemikaliedoseringar till våtänden i smetköket. Detta eftersom den inte störs av starka ändringar på konduktiviteten och klarar snabbt pulserande flöden. Vanliga felkällor för konventionella induktiva mätare.

Endress+Hauser har även gammadensitet på sitt program och fortsätter leverera den till de som önskar.

 

Kontakt: Ulf Johansson
Endress+Hauser AB
Telefon: 011-4446871
ulf.johansson@endress.com