Design och ingenjörsprojekt på distans

Bild: CADMATIC

Distansarbetet är här för att stanna. Den snabba omställningen från att arbeta på kontoret till att plötsligt jobba hemifrån var en positiv förändring för många. Men för många företag var det kanske en större utmaning då projekt skulle koordineras på distans och det behövdes nätverk som stödde det nya normala. Samtidigt måste företagen kunna säkerställa datasäkerheten och integriteten i projekten.

Utmaningar med att arbeta på distans

Ingenjörsföretag som plötsligt var tvungna att ställa om till distansarbete stötte på flera utmaningar: team och samarbetspartners som befann sig på olika platser skulle kunna jobba på samma projekt, osäkra nätverk i hemmakontor och begränsat ICT stöd. Företag som utvecklar och säljer CAD program var tvungna att reagera snabbt för att försäkra att deras licens policy inte var bunden till användarens fysiska läge utan tillräckligt flexibla för att stödja distansarbete. Att dessutom kunna skydda immateriella rättigheter och bevara integritet ställde ytterligare krav på mjukvaran.

CADMATIC hade ett väletablerat system för att dela information via distansarbete och kunde snabbt anpassa sig till pandemin och effekterna av den. CADMATICS system för att dela information via distansarbete utvecklades ursprungligen för att möjliggöra samarbete mellan olika team som arbetade från olika orter/platser, och för att när som helst kunna lägga till designteam med specialexpertis belägna på andra orter.

 

bild
Bild: CADMATIC

 

Designarbete på distans, det nya normala

Nyckeln till att dela information i CADMATICs system, är en databas som effektivt lagrar
3D-modeller, dokument och komponentbibliotek på en server. Tack vare databasen och en intelligent replikering kan design
projekt skötas globalt, och nya användare eller team kan läggas till på endast några minuter. I distansprojekt uppdateras projektdata mellan enheterna enligt definierade intervaller via ett nätverk eller off-line genom att dela filer.

Det finns inget behov att skicka hela databasen eftersom endast ändringarna synkroniseras mellan enheterna.  Synkroniseringen sker genom en automatiserad replikering, vilken i sin tur garanterar att inga arbetstimmar går förlorade på grund av felaktig data. Ändringshantering underlättas genom man kan lägga till arbetsuppgifter och kommentarer i 3D.

För granskning och hantering av projekt kan designerna nå all projektdokumentation via en
webportal, eShare, och för detta krävs ingen installation eller distribution av licenser. eShare är ett effektivt verktyg för att visualisera projektets 3D modeller med länkade dokument och integrerad data, och man kan samtidigt kommentera och granska projektet.

För mer avancerade projekt kan designern använda VR/AV teknologi för att kunna se 3D modellen virtuellt. Möjligheten att göra virtuella besök i anläggningen underlättar design fasen. I en värld där fysiskt avstånd är på väg att bli den allmänna normen, blir denna typ av teknologi allt viktigare.

 

bild
Bild: CADMATIC

Hantering av IPR när man delar information

En annan utmaning vid distansarbete är att skydda affärshemligheter. Exempelvis kan vissa delar av 3D modellen endast vara avsedda för vissa ögon. Med CADMATIC’s system kan man dölja känslig information eller delar av projektet för att skydda IPR, en så kallad filtrerad replikering. Detta gör man genom att lägga ett filter för 3D objekt så att projektteamen endast ser den information de behöver för att utföra sitt arbete.

Effektiva lösningar för delning av design arbete med inbyggt IPR skydd var viktiga redan innan COVID-19, men pandemin har dramatiskt ökat mängden anställda och underleverantörer som arbetar hemifrån, och därmed har kraven att på distans kunna dela information ökat.

Hur framtiden ser ut vet ingen idag, men det troliga är att vi kommer att se mer distansarbete. Detta får oss också att inse hur viktiga systemen för att dela information på distans är för att öka effektivitet och lönsamhet i projekt.

Vill ni veta mer om CADMATICs lösningar för att dela information via distansarbete, vänligen kontakta Janne Hallgren på, janne.hallgren@cadmatic.com eller besök vår webbsida.