I rullhanteringens framkant

Foto: Raumaster Paper

Rullhanteringen efter pappersmaskinen är en väsentlig del av pappersfabrikens funktioner. Lika viktig är dock leverantören som ser systemhelheten, kan planera den bästa helhetslösningen för kunden och följer systemet ända till optimerad driftfunktion.

Tillförlitlig rullhantering är en förutsättning för störningsfri drift på fabriken. Rullhanteringssystemet definieras efter kundens behov och lokalen som finns tillgänglig. Och det finns säkerligen lika många lösningar som det finns pappersmaskiner och deras användare.

Transportörsystemets konfiguration påverkas av många faktorer, till exempel papperskvaliteten, kapaciteten, förpackningen, automationsgraden och anslutningar till befintliga system. Efter 30 år på marknaden kan vi konstatera att den enda standarden som förekommer i projekt efter projekt är kundernas individuella behov. Med innovation och hållbara lösningar säkerställer vi också att vår enhetsportfölj och vårt verksamhetssätt alltid är ett beaktansvärt alternativ ur kundens perspektiv.

Raumaster Paper kan leverera alla enheter med anknytning till automatisk rullhantering, från rullmaskiner via rullförpackning och vertikalt rullmagasin ända till automatiskt lastning av släpvagn. Utöver detta har vi automatiska hanteringssystem för hylsor och utskottsrullar, vilket innebär att vårt utbud täcker alla efterbearbetningssystem inom papper och kartong, det vill säga hela Finishing-området.

 

bild
Foto: Raumaster Papers

 

Ansvarsfullt partnerskap

Samtidigt som vi har lyckats med våra tekniska lösningar, har vi även fått erkännande för ansvarigheten i vår verksamhet.

Både vår interna verksamhet och våra kundprojekt styrs av säkerhetstänk. Vi ser det som vår skyldighet att informera om goda säkerhetspraxis även i objekt där de lokala bestämmelserna inte håller europeisk nivå. En av hörnstenarna i vår säkerhetskultur är samarbetet mellan de olika experterna inom vår organisation under projektets leveransprocess. På så sätt kan vi garantera tillförlitliga riskanalyser samt säkerhetssystem som uppfyller både bestämmelser som är mest lämpliga för objektet och lokala bestämmelser. Vårt säkerhetstänk sträcker sig bortom idrifttagning och kundutbildning, och det genomförs som bäst i form av ett skräddarsytt samarbetspartnerskap efter leveransprojektet.

 

bild
Foto: Raumaster Papers

 

Genom långsiktiga partnerskap har vi möjlighet att påverka att våra kunders system förblir konkurrenskraftiga även ur miljösynpunkt. Med optimal dimensionering av drift och smarta kraftöverföringslösningar minimerar vi systemens effektbehov. Till exempel har hydrauliska lösningar som kräver mycket effekt och är problematiska med tanke på miljön ersatts med elektriska eller pneumatiska lösningar. Raumaster Papers beslut att gå över till hydraulfria system skedde i praktiken redan i början av 2000-talet, då vi patenterade en rullresare som roterar kring sin egen tyngdpunkt. Enhetens effektbehov minskade märkbart i jämförelse med lösningar som förverkligas med traditionell teknik. Även andra lösningar som Raumaster Paper har uppfunnit anses idag vara standard inom branschen.

Vi strävar efter att minska miljöbelastningen också genom att använda permanentsmorda lager alltid då det är möjligt. Samtidigt minskar vi behovet av underhåll. Våra enheter har lång livslängd och kräver lite service, vilket ger kunderna valuta för pengarna. Traditionella serviceavtal har också under de senaste åren utvecklats till övergripande serviceavtal. Att stödja kunden i alla skeden av systemets livslängd har blivit viktigare än traditionella fabriksöversyner, servicebesök och försäljning av reservdelar. Kunden väljer alltid själv omfattningen av partnerskapet: vi erbjuder bland annat utbildning och konsultation, systemövervakning och datautvinning samt fjärrjourberedskap.

 

bild
 Pekka Leino,
VD Raumaster Paper

”Vår vision är att vara den mest efterfrågade partnern inom Finishing-området” konstaterar Raumaster Papers verkställande direktör Pekka Leino.

Raumaster Papers processer leder in i framtiden.

www.raumasterpaper.fi