Ovanligt tyst om framtidsinvestering

SCA:s besked att de ska stänga ned en pappersmaskin i Ortviken och helt lämna tryckpappersmarknaden har skapat stora rubriker. Det är naturligtvis sorgligt att många förlorar jobbet. Samtidigt med det dystra beskedet meddelade SCA att de kommer att investera nästan 1,5 miljarder kronor i en ny CTMP-linje i Ortviken. Om detta har det varit ovanligt tyst då allt ljus riktats mot nedläggningen och raset för tryckpapperet.

1,5 miljarder är dock en enorm summa. Det är framtidsinvestering – som knappt uppmärksammats. Men det är en talande tystnad. Bilden av pappersindustrin har nämligen kommit att starkt präglas av just raset för tryck- och tidningspapperet. Men den bilden har nu mer än 15 år på nacken. Det var minst så länge sedan som tidningspappersdöden blev ett begrepp, vilket då på sina håll blev synonymt med bruksnedläggningar.

Pappersbruken står nu inte och faller med raset för tryckpapperet – och det var längesen de gjorde det. Få pappersbruk i dag är särskilt exponerade mot tryckpapper. De har fler ben att stå på och fler stapelvaror att luta sig tillbaka mot.  

Att SCA skulle lägga ned tryckpapperstillverkningen var inte heller direkt oväntat, det var bara tidpunkten som var det. För den krympande tryckpappersmarknaden tycks inte följa en jämn nedåtgående rörelse, raset verkar ske etappvis, i skov. Ibland kan man till och med förledas att tro att alla kapacitetsneddragningar och konverteringar gjort att produktionskapaciteten nu passar den mindre kostymen. Men så kommer ett nytt ras och i tät följd meddelas om nya nedläggningar. Fortfarande råder med största sannolikhet överkapacitet i segmentet.

Pandemin sägs ha påskyndat eller till och med utlöst raset den här gången, men det kan man ifrågasätta. Det finns rapporter från Nordamerika som pekar åt motsatt håll – att den har fått konsumtionen av allehanda pappersbaserade produkter, alltifrån pussel till böcker, att skjuta i höjden då folk tröttnat på att bara ägna sig åt sina skärmar. Vi har troligen inte sett slutet på tryckpapperets kräftgång på länge än, den kommer fortsätta även efter det att pandemin har avklingat.

På tal om pandemin så verkar skogsindustrin ha klarat sig lindrigare undan de negativa effekterna av den än andra industrier, det visar en aktuell rapport från Skogsindustrierna. Den har dock i högsta grad satt dagordningen för mycket av verksamheten, inte minst under underhållsstoppen, som är tema för en artikel i Nordisk Papper & Massa. Det ledde bland annat till att flera bruk flyttade sina årliga revisonsstopp från våren, då smittspridningen bedömdes vara som högst, till hösten.

Text: Simon Matthis