Enklare att sörja för korrekta mätresultat på vätskeflöden

T-rör skapar oroligt vätskeflöde. Foto: Endress+Hauser AB

-Nu slopas kravet på raksträckor

Den induktiva magnetiska flödesmätaren (principen ”Faradays lag”) är nog den vanligast förekommande modellen för att inhämta information om flöden i ledningar på papper- och massabruk. Det kan vara allt från vatten till massa, lutar och syror. Så länge vätskan är konduktiv så fungerar metoden oftast bra.

Men eftersom mätprincipen egentligen bara mäter hastigheten på vätskan så behövs alltid raksträckor för mätaren så flödesprofilen hinner jämna ut sig i röret efter pumpar, ventiler och böjar på ledningen.

Raksträckor tar plats i anspråk och kan vara svåra att finna. Speciellt vid ombyggnationer där man får ta hänsyn till befintlig yta och placering av rum, maskiner och tankar. Det blir i synnerhet ett problem vid större rördimensioner eftersom kravet för raksträckor är 5 gånger diametern före och 2 efteråt. En del bruk har också som praxis att följa det dubbla på 10x före och 4x efter. Det gäller även till nedkoningar.

 

bild
 Påverkan av flödesprofil efter en 90 graders böj. Foto: Endress+Hauser AB

Således kräver tex. en DN500 mätare minst totalt 3,5 meter fri raksträcka. En DN200 kräver 1,4 meter. Det kanske inte låter så mycket men går man omkring i en fabrik inser man hur trångt det kan vara att hitta sådana lediga längder av raka ledningar utan förgreningar eller annan utrustning som stör flödesprofilen.

Ett sätt runt detta har varit att kona ned till mindre mätarstorlek eller använda en strypt mätare som kompenserar sig på det sättet. Men ned- och uppkoningar tar också rörlängd i anspråk och dessutom tid och pengar. Både i projekteringsfasen och installationen.

Nu sätts punkt för detta med innovationen Zero-DN från Endress+Hauser vars konstruktion tillåter att riktiga fullopps mätare klarar noll raksträckor. Från och med nu slipper man ordna med raka rörsträckor.

Lösningen är ett mätrör med flera mätpunkter ”elektroder” och algoritmer i transmittern som garanterar att mätresultat är inom specifikationen även med en störd flödesprofil.

Kanske låter inte 5 och 2 gånger raksträcka så mycket, men då ska man beakta vilken källa till debatt detta alltid är mellan instrumentfolk och konstruktörer i projekt ute på industrin. Eller efter montaget när placering eller funktion inte blev som man tänkt.

Med Zero-DN kommer man ifrån den osäkerheten och slipper oroa sig för att sådant behövs kommuniceras i projekten. Mätaren kan placeras där plats finnes eller där den enklast nås för service.

Zero-DN ingår i Promag familjen som följer standard bygglängder och således erbjuder 1:1 byten av andra fabrikat. Promag finns med inbyggd verifiering (TÜV godkänd) för tillståndskontroll under drift.

 

bild
Promagfamiljen med digital transmitter ger enkel installation med standardkabel. Foto: Endress+Hauser AB

 

Kontakt: Ulf Johansson
Endress+Hauser AB
Telefon: 011-4446871
ulf.johansson@endress.com