Aurelia PSM- 4. En unik on-line styrkemätare

Aurelia PSM-4 är en unik on-line-styrkesensor, baserad på ultraljudvågsteknologi som mäter draghållfastheten i pappersarket och förutsäger automatiskt de olika styrke-egenskaperna i arket, som drag, töjning, RCT, CMT, SCT, MD / CD Ratio.

Historia, vem använder?

Utvecklad i Australien för Amcor. Global tillverkare av förpackningsmaterial. Teknologin är nu kommersialiserad och tillverkas och levereras av företaget Aurelia Group. PSM-4 är drift redan på många bruk idag; Liner, Fluting, Gipsum board, Sack Kraft, LWC, Duplex board och Corrugated medium.

Optimera produktionen

När operatören ha insikt i styrkeutvecklingen av pappret från den första sekunden som en ny tambour produceras, gör det möjligt för operatören att justera processen för att minska kvalitetsvariationer, i mycket snabbare takt än att vänta på laboratorieresultat av en framställd tambour.

Konstaterade resultat

· Optimering av förbruk av stärkelse

· Minimering av variationen i drag styrka

· Optimering av användningen av olika massa komponenter

· Reagerar snabbt på hur utskotts- eller returpapper i massan inverkar på styrkevärden

· Minska mängden utskott

Installation, test och noggrannhet

Enkel att installera och kräver ingen kabeldragning. WiFi-anslutning. Lätt att testa systemet före investering. Lämnar inget spår på banan. Aurelia garanterar att varje styrkeavvikelse (RCT, SCT, Tensile, ...) når en minimikorrelation till brukets laboratoriemätresultat på min R2 95% inom 2 Sigma

Kontakt information och Representant I Skandinaviaen

Nipman Pappersteknologi: Robert Clayhills, Tel: +46 8 559 23 019,

Mobil: +46 70 48 35 567, +358400216702 Email: robert.clayhills@nipman.com

Kammakaregatan 64, 111 24 Stockholm, Sverige

Stora Robertsgatan 20-22, Helsingfors, Finland