En kraftig ökning av materialåtervinning från träavfall

Materialåtervinning av trä ökar med 22,5 procent jämfört med samma period föregående år. Resurshanteringsföretaget Geminors behandling och gränsöverskridande transport av träavfall har ökat betydligt mellan januari och juni i år. Foto: Geminor

Under de första fem månaderna 2021 kan resurshanteringsföretaget Geminor peka på en solid tillväxt inom behandling och export av träavfall. Materialåtervinning av trä ökar med 22,5 procent jämfört med samma period föregående år.

Resurshanteringsföretaget Geminors behandling och gränsöverskridande transport av träavfall har ökat betydligt mellan januari och juni i år. Totalt har bearbetningen ökat med 33 200 ton eller 32 procent jämfört med samma period förra året.

Samtidigt har andelen avfallsved som går till materialåtervinning, främst för produktion av kartong, ökat med hela 22,5 procent under samma period.

Geminors operativa chef, Ralf Schöpwinkel, förväntar sig ännu mer tillväxt inom materialåtervinning från träavfall.

- Statliga krav på mer materialåtervinning av trä, bättre kapacitet för materialåtervinning samt en ökning av den allmänna affärsverksamheten är de främsta orsakerna till den tillväxt vi ser. Detta leder till mer behandling, lagring och export av träavfall i Europa. Förutom vår största marknad Norge har vi tillväxt i Tyskland, Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, säger Schöpwinkel.

- Träbehandlingssektorn utgör den mest utvecklade avfallsströmmen i ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv. Detta öppnar ytterligare utveckling inom behandlings- och lagringsanläggningar för virkesavfall i Europa. Ändå är materialåtervinning av trä inte optimalt förrän vi har mer hållbara transportlösningar, oavsett om de rör sig om fartyg, lastbilar eller pråmar längs europeiska kanaler, säger Schöpwinkel.

Träavfall för energiåtervinning växer också, förklarar Geminor-chefen.

- I Finland ser vi en tillväxt i impregnerat trä. Detta exporteras till Tyskland på grund av brist på nationell energiåtervinningsförmåga. I Polen ökar exporten av järnvägsliprar, som består av kreosotbehandlat trä. I likhet med det finska virket exporteras detta till Tyskland för energiåtervinning, säger Schöpwinkel.

Gemensam internationell standard

Schöpwinkel anser att en gemensam internationell kvalitetsstandard för träavfall skulle förbättra materialåtervinningen i Europa.

- Kvalitetsvariationer har ofta att göra med olika rutiner för bearbetning och återställning. Bättre kvalitet på träavfall för återvinning hjälper till att effektivisera den cirkulära ekonomin i trä i Europa. Därför arbetar vi för att uppnå en gemensam kvalitetsstandard för träavfall, avslutar Geminors operativa chef, Ralph Schöpwinkel.