Stora prishöjningar för tidnings- och magasinpapper i Europa

Foto: Adam63/Wikimedia Commons

Tillverkare av tidnings- och magasinpapper kommer att kraftigt höja priserna för leveranser under fjärde kvartalet i år. Det meddelar branschsajten Euwid.

Perlen Papier, Laakirchen Papier och Palm Paper kommer samtliga att höja priserna på tidnings- och magasinpapper, vilket följer en prisökning som genomfördes för leveranser i juli.

Prishöjningarna ska gälla såväl kontraktsenliga som icke-kontraktsmässiga volymer och kommer att genomföras från och med 1 september och/eller 1 oktober.

Prisökningarna varierar från 60 euro/ton för tidningspapper och LWC från Perlen till 110 euro/ton för SC-papper från österrikiska Laakirchen.

Åtgärden är ett sätt för tillverkarna att ta ut de ökade kostnaderna för råvaror, energi och energi på sina kunder, enligt Euwid.