Den tyska pappersindustrin fruktar "omfattande produktionsstopp"

Alexander von Reibnitz, ordförande för branschorganisationen Die Papierindustrie. Foto: Die Papierindustri

Pappersindustrin upplevde först ett nytt produktionsrekord i pandemin, nu fruktar den för sin överlevnad: ett gasembargo kan bli slutet för industrin, varnar pappersproducenter.

- De medföljande fenomenen i det ukrainska kriget hotar också att förlama den tyska pappersindustrin. Framför allt skulle ett totalt leveransförbud för rysk naturgas vara katastrofalt för företagen i branschen för tillfället, säger Alexander von Reibnitz, ordförande för branschorganisationen Die Papierindustrie.

Dominoeffekter förekommer

Liksom i andra branscher förekom även här dominoeffekter: Därigenom skulle ett antal livsmedels- och medicinförpackningar påverkas, liksom hygienpapper för medicin, vård och hemvård, specialpapper som filter och måttband och tryck, tidningar, tidskrifter.

Redan nu kämpar företag inom tyska pappersindustrin med höga råvarupriser.

- De ekonomiska konsekvenserna av kriget i Ukraina förvärrar nu den ständigt ökande, prispressen på vår industri, säger Steffen Würth, ordförande för Association of Corrugated Cardboard Industries.

Med en andel på 55 procent är naturgas det viktigaste bränslet i branschen, underströk Reibnitz. Endast 15 procent av de 26 terawattimmar naturgas som behövs varje år skulle kunna ersättas av andra energikällor till nästa vinter.

I takt med att allt fler kartonger skickas via e-handel och fler plastförpackningar byts ut mot papper har efterfrågan på papper i Tyskland ökat den senaste tiden. Fabrikerna ökade sin kapacitet, 2021 producerades mer än 23 miljoner ton.

Naturgas livsnödvändigt

Återvinning av returpapper är också beroende av naturgas. Importen av återvunnet papper nådde rekordhöjder; inget land importerar mer returpapper än Tyskland. I Europa återvinns vart tredje ton återvunnet papper i Tyskland, enligt industridata. Utan naturgas skulle 50 000 ton returpapper om dagen inte kunna förädlas.

Enligt ekonomiministeriet har Tyskland den fjärde största pappersindustrin i världen efter Kina, USA och Japan. Nästan hälften av produktionen av papper, kartong och kartong går på export.

Fusioner planeras

Ett ökande behov av papper leder också till en sammanslagning av wellpappindustrin.

- Efterfrågan på wellpappförpackningar var ovanligt hög 2021", konstaterade förbundspresident Würth vid årsbokslutet för det senaste året. Men kraftigt stigande pappers- och energikostnader skulle ha minskat den totala balansräkningen.