Tysk pappersbrist: böcker blir dyrare

Bilden visar äldre böcker på hyllan. Återvunnet papper är också en bristvara. München-baserade Oekom-Verlag lider också särskilt av papperskrisen. När det är möjligt trycker Oekom sina miljö- och ekologiska böcker på återvunnet papper, vilket är mycket sällsyntare på grund av bristen på returpapper.Foto: Pixabay, kredit: Stocksnap

Papper har blivit sällsynt och dyrt i Tyskland, och inte bara sedan kriget i Ukraina. Bristen på papper förvärrades i och med Coronakrisen. Detta beror också på människors köpbeteende. För bokförlagen innebär det dock stora förluster. 

Papper har varit en dyr bristvara i månader. Och inte alls toalettpappret, som en del hamstrare tror, ​​utan framför allt det så kallade grafiska pappret, som är avsett för böcker, tidningar eller skrivaren på kontoret. Det får enorma konsekvenser för i synnerhet tidnings- och bokförlagen, eftersom vinstmarginalerna redan är snäva här.

 Kort sagt finns det fyra orsaker till denna brist på papper och dess prisstegring: Corona, de höjda energipriserna, människors köpbeteende och bristen på returpapper. Vissa orsaker är aktuella till sin natur, andra har utvecklats i åratal. Och de flätas samman på komplexa sätt.

Orsak 1: Coronakrisen

En viktig råvara för papper är massa, som är kemiskt uppmjukade träfibrer. En stor del av det importeras, till exempel från Brasilien. Men på grund av den globala coronakrisen har leveranskedjorna kollapsat även här. Dessutom har transporterna blivit dyrare på grund av de stigande energipriserna. Att Ukraina och Ryssland är viktiga massaleverantörer kan förvärra pappersbristen under de kommande månaderna.

Leveransflaskhalsar på grund av Corona, dessutom användes betydligt mindre grafiskt papper under lockdownen eftersom folk inte längre gick till kontoret och därför skrev ut mindre och eftersom det behövdes färre flygblad för evenemang, reklambroschyrer eller kataloger. Butiker och kiosker som säljer tidningar har stängts tillfälligt under nedstängningarna. Så papperstillverkarna har minskat sin kapacitet.

Orsak 2: Shoppingbeteende

Som ett resultat bytte de i allt större utsträckning sina maskiner till förpackningspapper och kartong. En process som i alla fall har pågått i flera år eftersom folk läser mindre tidningar och handlar mer på internet, så de behöver också mer förpackningar till paket. Dessutom är försäljningen av förpackningspapper mer lönsam för tillverkarna.

Tidningsförsäljningen har dock minskat i åratal: Enligt tyska Federal Statistical Office i Wiesbaden har produktionen av tryckpapper och tidningspapper minskat med 32 procent sedan 2012. Efter Corona-nedstängningarna ville folk hålla en riktig tidning i händerna igen och även köpa böcker. Men pappersindustrin kan inte reagera så snabbt. Det blev ont om papper.

Orsak 3: brist på returpapper

De som läser mindre tidning slänger också mindre returpapper i papperskorgen. Däremot är returpapper en viktig råvara för grafiskt papper: det är tillverkat av nästan 80 procent returpapper. En ond cirkel.

Orsak 4: Höjda energipriser

Att tillverka papper tar mycket energi: 2020 var det till exempel 16,8 megawattimmar, vilket är så mycket som 168 miljarder 100-watts glödlampor förbrukar på en timme. Men liksom energin i allmänhet har elen blivit dyr de senaste månaderna. Så pappret blir också dyrare.

Vissa papperstillverkare, som producerar sin egen energi, säger till och med privat att det skulle vara mer lukrativt för dem att helt enkelt sälja sin energi än att lägga den på papperstillverkning.

Förlagen har inte tillräckligt med papper

Även bokförlagen känner av pappersbristen. Filip Kolek från Berlins Reprodukt-Verlag säger att papper har blivit dyrare varannan vecka de senaste månaderna. Vissa papperstyper är till och med 60 procent dyrare än för två år sedan. Särskilt högkvalitativa papper är sällsynta och dyra - till exempel för konstböcker eller de bibliofila serierna och grafiska romanerna.

Högkvalitativa variationer av papper är särskilt sällsynta och dyra

Framför allt betalar förlag som trycker sina böcker i olika papperskvaliteter och format extra, eftersom de som köper i små mängder alltid får sämre villkor.

- Framför allt är den högkvalitativa slitstarka kartongen svår att få tag på, säger Katja Meinecke-Meurer från Tessloff.

Använd bara ett annat material, men det är inte så lätt heller. Eftersom alla komponenter i böckerna för små barn måste testas och uppfylla vissa standarder. Det kommer att ta lång tid för nya material att testas grundligt.

Källa: Federal Statistical Office i Wiesbaden