Kemira överväger en försäljning av Oil & Gas-verksamheten - startar en strategisk utvärdering

Kemira söker strategiska alternativ till Olje- och gasverksamhet. Foto: Kemira Media

Kemiföretaget Kemira meddelar att man överväger att sälja sin olje- och gasverksamhet och påbörjar en strategisk utvärdering av alternativ.

Kemira vill fokusera sin strategi på vattenrelaterade applikationer.

Enligt företagets pressmeddelande var omsättningen för olje- och gasverksamheten 2022 377 miljoner euro, vilket var cirka 11 procent av Kemiras omsättning och cirka 25 procent av industri- och vattensegmentets omsättning.

”Villig att växa”

- På vår kapitalmarknadsdag 2022 pratade vi om vår vilja att växa inom vattenrelaterade applikationer. Under de senaste åren har vi investerat i tillväxten av vår olje- och gasverksamhet, och vi har sett en stark intäktstillväxt där sedan 2021. Nu är ett bra tillfälle att bedöma vad som är Kemiras optimala portföljstruktur på lång sikt och vilka som är de strategiska alternativen för vår Olje- och gasverksamhet, säger Kemiras vd Jari Rosendal i pressmeddelandet.

Källa: Kemira