Dra nytta av CADMATIC Academy online

Bild: CADMATIC

Online kurser där man studerar i egen takt kan vara ett stort stöd i det dagliga arbetet och för nya användaren kan det minska behovet av interaktiv utbildning med mer än 50%.

CADMATIC Academy är ett välkommet tillskott till CADMATICs supportpaket för långvariga kunder, och det underlättar ibruktagande av mjukvaran för nya användare. Självstudier är ett flexibelt sätt för konstruktörer att bekanta sig med CADMATICs funktioner utan att behöva gå en hel kurs. Via en online kurs kan man få tips och idéer eller svar på aktuella frågor. Utbildningsmaterialet förblir tillgängligt och kan användas när som helst på nytt.

Vanligtvis ordnas CADMATIC utbildningar i kundens lokaler eller i CADMATICs utrymmen som en schemalagd kurs. Lanseringen av CADMATIC Academy innebär att den interaktiva utbildningen kan minskas med mer än 50%. Utbildningen för nya användare tar vanligtvis cirka sju dagar i anspråk, men i och med lanseringen av CADMATIC Academy kan utbildningen reduceras till tre dagar. Detta är en stor fördel för organisationer där det inte är möjligt för ingenjörerna att ta paus från projektarbetet i långa perioder. Nu kan ingenjörerna genomföra online kurser när det passar dem, och komplettera online kursen med interaktiv skolning senare vid behov.

 

bild

 
Stommen av utbildningsmaterialet utgörs av videohandledningar

CADMATIC Academy utbildningen bygger på handledning via video där innehållet består av både teoretiska avsnitt samt praktiska övningar. Förutom skolningsvideona ingår även  kursanteckningar och annat material. Via utbildningspanelen kan man följa med hur kursen fortskrider, och kursdeltagarna har tillgång till ett diskussionsforum där man kan diskutera frågor relaterade till CADMATIC mjukvara.
CADMATIC Academy erbjuder för tillfället användarutbildning för följande moduler:
1.    Plant Modeller
2.    Component Modeller
3.    Cable Router
4.    P&I Diagram

bild

Exempel på skolningsvideo

CADMATIC Academy ger nya användare ett försprång och hjälper kunder att hålla sig uppdaterade om nya funktioner och de effektivaste arbetssätten. CADMATICs supportteam utvecklar kontinuerligt online utbudet, bland annat en grundläggande användarutbildning för CADMATIC Hull, Support Designer och avancerad administratörsutbildning.

Vår tanke är att erbjuda utbildningspaket online för alla discipliner och hålla studiematerialet uppdaterat enligt de senaste produktversionerna.
Flera CADMATIC kunder har redan utnyttjat onlineutbildningen och speciellt i det rådande läget är det en stor fördel att kunna utbilda sin personal online. 

Om du är intresserad av våra online kurser, vänligen kontakta oss på training@cadmatic.com eller Janne Hallgren på, janne.hallgren@cadmatic.com eller besök vår webbsida www.cadmatic.com/process-and-industry/