Mot strömmen

Massa- och pappersindustrin har under hela pandemin gått litet mot strömmen och kunnat glädja sig åt en ökad efterfrågan på många av sina produkter. Först var det livsmedelsbutikerna som i början av förra året dammsögs på toalettpappersrullar, vilket fick produktionen av mjukpapper att slå i taket medan tillverkare av andra pappersprodukter blev tvungna att dra ner produktionen på grund av kraftigt vikande försäljningssiffror och i vissa fall, där det var möjligt, ställa om den till produktion av ansiktsmasker.

I nästa fas av pandemin kunde förpackningsbranschen, framför allt fiberbaserade förpackningar, dra nytta av nedstängningen av samhällsfunktioner och ökat distansarbete genom att det ledde till kraftigt uppsving för e-handeln, vilken som bekant kräver mer förpackningsmaterial i lager på lager. Till skillnad från mjukpappersboomen och det stora suget efter ansiktsmasker är detta nog ingen övergående trend. Pandemin har ruskat om förpackningsbranschen på flera vis - den starka megatrenden miljö och hållbarhet fick till exempel ta ett kliv tillbaka för mindre miljövänliga tendenser, som rusningen efter engångsförpackningar mot bakgrund av ansträngningarna för att minimera smittspridning genom ökade hygienkrav.

Allt är dock inte pandemirelaterat. En stark global förpackningstrend är utvecklingen av formpressad fiber, som företag som Stora Enso och PulPak driver framåt i Sverige. I en artikel i det här numret av Nordisk Papper & Massa ägnad åt förpackningstrender i pandemitider, kan du också läsa om den franska uppfinningen The Box, skräddarsydd för e-handeln. Den högteknologiska returlådan, som bland annat använder sig av blockkedjeteknik och som Nordisk Papper & Massa skrivit om tidigare, har nu fått förnyad aktualitet genom ett första storskaligt pilotförsök i samarbete med hemelektronikkedjan Boulanger.

Den växande marknaden för fiberbaserade förpackningar kommer också massamarknaden till del, inte minst NBSK-massa som av branschanalytiker spås en mycket ljus framtid de närmaste åren. Ett företag som seglar på den vågen är Metsä Board som planerar att öka produktionskapaciteten på en av sina kartongmaskiner i Husums bruk med 200 000 ton. För att kunna öka kapacitet investerar bruket i en ny sodapanna, just nu under uppförande. Dessutom har skogsägareföreningen Norra Skog gått in som delägare i massabruket, vilket innebär att massamarknaden i norra Sverige fått en ny spelare. Läs mer om allt som händer i Husums bruk i årets första nummer av Nordisk Papper & Massa!

 

 

 

Trevlig läsning!

Simon Matthis