Så stor betydelse har skogsnäringen för landets ekonomi

Skogsnäringen sysselsätter i dag omkring 115 000 personer där flest arbetar inom massa- och pappersindustrin. Foto: Simon Matthis

Enligt en ny rapport från Industriarbetsgivarna, "Skogsnäringens betydelse för välfärden", ger skogsindustrin skatteintäkter som motsvarar ungefär 32 000 tjänster inom offentliga sektorn

- Vi har utmaningar framför oss kring hur vi ska kunna erbjuda god välfärd brett i Sverige. Då är det intressant att titta på skogsindustrins betydelse för samhällsekonomin, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom för Industriarbetsgivarna och Skogsindustriern, till tidningen Land Lantbruk.

Skogsnäringen sysselsätter i dag omkring 115 000 personer där flest arbetar inom massa- och pappersindustrin. Det är drygt 2 procent av antalet sysselsatta i hela ekonomin.

Av rapporten framgår också att varje jobb inom skogsnäringen skapar nästan två ytterligare jobb.

- Det är viktigt att förstå att mycket startar i början av värdekedjan. Basindustrin har en stor regional betydelse och genererar jobb, även i senare led, säger Kerstin Hallsten vidare till Land Lantbruk.

I vissa län som Jönköping, Västernorrland, Gävleborg och Värmland står skogsnäringen för upp till 10 procent av förädlingsvärdet och cirka 7 procent av antalet sysselsatta. I rapporten framkommer också att producerar varor till ett förädlingsvärde (värdet på slutprodukten minus värdet på insatsprodukter) på omkring 110 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt 2,5 procent av Sveriges BNP. Men andelen av exporten är högre, då 85 procent av branschens producerade förädlingsvärde går till export.

Under 2020 exporterade skogsnäringen varor till ett värde av drygt 145 miljarder kronor, ungefär 10 procent av Sveriges totala varuexport.