Södra höjer virkespriserna

Foto: Anders Andersson/Södra

Södra höjer priset för timmer, klentimmer och kubb. Samtidigt förlängs den gällande gallringspremien för barr- och lövmassaved.

Det råder fortsatt stark efterfrågan på virkesmarknaden och behovet inom skogsindustrin bedöms vara högt under hösten, enligt Södra.  

– Det är viktigt att vi fortsätter att hålla en hög takt i avverkningarna under hösten för att möta industrins efterfrågan. Förutsättningarna är i dagsläget goda med bra förhållande i skogen, samtidigt som vi vet att vi nu går in i en period med normalt sett större utmaningar med vädret, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

För att fortsatt stötta arbetet med gallring och skötsel i Södras medlemmars skogar, förlängs också gallringspremien på barr- och lövmassaved till och med 31 december.

Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 27 augusti 2021:

- Normaltimmer av gran och tall höjs med 30 kr/m³fub

- Klentimmer och kubb höjs med 30 kr/m³fub

- Gallringspremie på barr- och lövmassaved med 25 kr/m³fub förlängs till och med den 31 december