Spektakulär prisökning på tidningspapper i Frankrike

Foto: Adam63/Wikimedia Commons

Till följd av kapacitetsneddragningar och höga tillverkningskostnader förväntas priserna på tidningspapper stiga runtom i Europa. Det skriver branschsajten Euwid. Mest spektakulära prisökningar på tidnings- och magasinpapper ses i Frankrike.

 Initierade källor beskriver situationen på tryckpappersmarknaden i Frankrike som unik. Efter omfattande kapacitetsstängningarna på marknaden de senaste två åren håller orderböckerna på att fyllas på för de återstående pappersmaskinerna. I ett antal fall kan kunder för närvarande inte få det papper de beställt.

Samtidigt säger papperstillverkare till Euwid att de inte har något annat val än att höja priserna på tidningspapper och magasinpapper på grund av det exceptionella kostnadsläget och de fortsatt låga försäljningspriserna. I Frankrike, liksom på andra europeiska marknader, har även befintliga halvårskontrakt varit föremål för omförhandlingar och prishöjningar. De genomsnittliga försäljningspriserna för oktober låg betydligt över septembernivåerna, enligt Euwid.