Stora Enso avyttrar sin förpackningsverksamhet i Ryssland

Stora Enso har avyttrat sina tre anläggningar för wellpappförpackningar i Ryssland. Förpackningsanläggningarna i Lukhovitsy, Arzamas och Balabanovo har avyttrats till den lokala företagsledningen.

Stora Ensos bedömning är att osäkerheten på den ryska marknaden gör att lokalt ägarskap kan skapa en mer hållbar och långsiktig lösning för dessa verksamheter och deras respektive anställda.

 Affären kommer inte att ha någon betydande effekt på Stora Ensos årliga omsättning och operativa rörelseresultat, skriver Stora Enso. På grund av försämrade affärsutsikter för dessa verksamheter har en nedskrivning på 35 miljoner euro redovisats i resultatet för det första kvartalet.  

 De avyttrade anläggningarna har cirka 620 anställda och en total årlig kapacitet på 395 miljoner m² wellpappförpackning.