Granbarkborren har börjat svärma i södra Sverige

Foto: Södra

Under vecka 20 började granbarkborren svärma på allvar på flertalet platser i Södras område. Det visar Södras svärmningsövervakning.  

- Efter svärmningsstarten i vecka 20 har vi fått rapporter om kraftiga angrepp på vindfällen och avverkad skog och även rapporter om att stående skog angrips. Nu är det därför viktigt att du letar upp och avverkar angripna träd och ser till att så snabbt som möjligt få bort dem från skogen. Om du inte kan göra detta själv är du välkommen att kontakta din skogsinspektor för att få hjälp, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

Södra rekommenderar nu skogsägare att ge sig ut och leta efter granbarkborreangripna träd.  

- Blåste det ner träd hos dig när det stormade i vintras bör du vara särskilt uppmärksam. Enstaka färska vindfällen kan bli yngelplats för granbarkborren och skador på stormfälld skog kan snabbt sprida sig till den friska, stående skogen. Därför är det mycket angeläget att upparbeta dessa vindfällen så snart som möjligt, uppmanar Henrik Holmberg.