Nordvalls förvärvar förvärvar tyskt etikettryckeri https://www.papperochmassa.se/20230127/4487/nordvalls-forvarvar-forvarvar-tyskt-etikettryckeri Fri, 27 Jan 2023 08:52:17 +0000 Simon Matthis 4487 at https://www.papperochmassa.se Stora Enso säljer Hylte bruk – men avbryter avyttringsprocess i Finland https://www.papperochmassa.se/20230127/4486/stora-enso-saljer-hylte-bruk-men-avbryter-avyttringsprocess-i-finland Fri, 27 Jan 2023 08:14:50 +0000 Simon Matthis 4486 at https://www.papperochmassa.se Billerud får investeringsstöd på 200 miljoner dollar för ombyggnad av bruk https://www.papperochmassa.se/20230127/4485/billerud-far-investeringsstod-pa-200-miljoner-dollar-ombyggnad-av-bruk Fri, 27 Jan 2023 07:59:22 +0000 Simon Matthis 4485 at https://www.papperochmassa.se Så kan stärkelse från potatis ersättas vid papperstillverkning https://www.papperochmassa.se/20230126/4484/sa-kan-starkelse-fran-potatis-ersattas-vid-papperstillverkning Thu, 26 Jan 2023 10:30:15 +0000 Simon Matthis 4484 at https://www.papperochmassa.se ABB lanserar uppdaterat mätinstrument för pappersprovning   https://www.papperochmassa.se/20230126/4483/abb-lanserar-uppdaterat-matinstrument-pappersprovning Thu, 26 Jan 2023 10:21:42 +0000 Simon Matthis 4483 at https://www.papperochmassa.se Priset på skogsmark steg under 2022 https://www.papperochmassa.se/20230126/4482/priset-pa-skogsmark-steg-under-2022 Thu, 26 Jan 2023 05:00:00 +0000 TT 4482 at https://www.papperochmassa.se Voith köper in sig i den svenska startupen Yangi https://www.papperochmassa.se/20230125/4479/voith-koper-sig-i-den-svenska-startupen-yangi Wed, 25 Jan 2023 08:07:13 +0000 Simon Matthis 4479 at https://www.papperochmassa.se International Paper avyttrar sin andel i ryska Ilim Group https://www.papperochmassa.se/20230125/4478/international-paper-avyttrar-sin-andel-i-ryska-ilim-group Wed, 25 Jan 2023 07:53:27 +0000 Simon Matthis 4478 at https://www.papperochmassa.se Essity börjar bygga returpappersfabrik i Storbritannien https://www.papperochmassa.se/20230123/4477/essity-borjar-bygga-returpappersfabrik-i-storbritannien Mon, 23 Jan 2023 07:32:26 +0000 Simon Matthis 4477 at https://www.papperochmassa.se DS Smith bygger ny fabrik i Värnamo https://www.papperochmassa.se/20230120/4476/ds-smith-bygger-ny-fabrik-i-varnamo Fri, 20 Jan 2023 09:20:26 +0000 Simon Matthis 4476 at https://www.papperochmassa.se Domsjö Fabriker höjer priset på dissolvingmassa https://www.papperochmassa.se/20230120/4475/domsjo-fabriker-hojer-priset-pa-dissolvingmassa Fri, 20 Jan 2023 09:06:16 +0000 Simon Matthis 4475 at https://www.papperochmassa.se Ny forskarskola för hållbar tillverkningsindustri https://www.papperochmassa.se/20230119/4474/ny-forskarskola-hallbar-tillverkningsindustri Thu, 19 Jan 2023 11:19:03 +0000 Simon Matthis 4474 at https://www.papperochmassa.se