Stora Enso lanserar förpackningar utan plastbarriär https://www.papperochmassa.se/20200220/2992/stora-enso-lanserar-forpackningar-utan-plastbarriar Thu, 20 Feb 2020 07:27:28 +0000 Simon Matthis 2992 at https://www.papperochmassa.se Skogsindustrierna positiva till Naturvårdsverkets förslag till jakttider https://www.papperochmassa.se/20200220/2991/skogsindustrierna-positiva-till-naturvardsverkets-forslag-till-jakttider Thu, 20 Feb 2020 07:21:54 +0000 Simon Matthis 2991 at https://www.papperochmassa.se Svag utveckling i Europa 2019 satte tydliga spår i skogsindustrin https://www.papperochmassa.se/20200219/2990/svag-utveckling-i-europa-2019-satte-tydliga-spar-i-skogsindustrin Wed, 19 Feb 2020 07:08:03 +0000 Simon Matthis 2990 at https://www.papperochmassa.se Södra investerar i sågverket i Värö https://www.papperochmassa.se/20200219/2989/sodra-investerar-i-sagverket-i-varo Wed, 19 Feb 2020 07:05:35 +0000 Simon Matthis 2989 at https://www.papperochmassa.se Sture Noréus, årets Ekmanmedaljör https://www.papperochmassa.se/20200218/2988/sture-noreus-arets-ekmanmedaljor Tue, 18 Feb 2020 09:20:29 +0000 Simon Matthis 2988 at https://www.papperochmassa.se Ja till Sveriges till ytan största skogsägarförening https://www.papperochmassa.se/20200218/2987/ja-till-sveriges-till-ytan-storsta-skogsagarforening Tue, 18 Feb 2020 08:50:05 +0000 Simon Matthis 2987 at https://www.papperochmassa.se Nu gäller nya PEFC-standarder för spårbarhet och användning av varumärke https://www.papperochmassa.se/20200218/2986/nu-galler-nya-pefc-standarder-sparbarhet-och-anvandning-av-varumarke Tue, 18 Feb 2020 08:44:37 +0000 Simon Matthis 2986 at https://www.papperochmassa.se Ny tvättpress i Värö ska förbättra massans hållbarhet och kvalitet https://www.papperochmassa.se/20200218/2985/ny-tvattpress-i-varo-ska-forbattra-massans-hallbarhet-och-kvalitet Tue, 18 Feb 2020 08:22:44 +0000 Simon Matthis 2985 at https://www.papperochmassa.se Flera satsningar vid Svenska Skogsplantors plantskola i Nyhammar invigda https://www.papperochmassa.se/20200217/2984/flera-satsningar-vid-svenska-skogsplantors-plantskola-i-nyhammar-invigda Mon, 17 Feb 2020 08:35:22 +0000 Simon Matthis 2984 at https://www.papperochmassa.se Ny vd på Sunpine https://www.papperochmassa.se/20200217/2983/ny-vd-pa-sunpine Mon, 17 Feb 2020 08:20:13 +0000 Simon Matthis 2983 at https://www.papperochmassa.se Lasse Lahtinen ny vd för Skogssällskapet Finland https://www.papperochmassa.se/20200214/2982/lasse-lahtinen-ny-vd-skogssallskapet-finland Fri, 14 Feb 2020 11:41:58 +0000 Simon Matthis 2982 at https://www.papperochmassa.se Peter Karlsson ny tillförordnad VD på Södra https://www.papperochmassa.se/20200214/2981/peter-karlsson-ny-tillforordnad-vd-pa-sodra Fri, 14 Feb 2020 11:37:41 +0000 Simon Matthis 2981 at https://www.papperochmassa.se