Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Toppnyheter

Foto: Essity
Foto: Essity

Essity avyttrar samägt bolag i Turkiet

Essity avyttrar sin 50-procentiga ägarandel i det samägda bolaget SCA Yildiz i Turkiet till den andra ägaren Yildiz. SCA Yildiz är främst verksamma inom Baby Care produkter. Den totala nettoomsättningen i bolaget uppgick till 364 MSEK (197 miljoner turkiska lira) 2018. Avyttringen medför en valutarelaterad förlust uppgående till cirka 150 MSEK, som kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under det andra kvartalet 2019. Detta kommer inte påverka kassaflöde eller eget kapital.

Foto: Swestep
Foto: Swestep

Swestep förvärvar patent på revolutionerande teknik

Företaget Swestep meddelar att de förvärvat patent på teknik som revolutionerar framställande av fossilfria drivmedel. Det handlar om fyra patent som möjliggör en mer effektiv framställning av förnybara drivmedel ur avfall från pappers- och biomassa samt övrigt organiskt avfall och plaster, med hjälp av Swesteps KDP-teknik. Därigenom kan mer förnybar energi utvinnas och detta till en betydligt lägre investeringskostnad än vad alternativa lösningar kan erbjuda, enligt Swestep.