Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

Toppnyheter

Nytt finsk-svenskt forskningsprojekt

Green Bioraff Solutions heter ett nytt treårigt projekt, som startats med syfte att ta fram nya hållbara produkter gjorda av restprodukter från skogsindustrin. Projektet är uppdelat i tre delar, där man ur sågspån och fiberslam ska producera nedbrytbar plast, ur lignin producera aktivt kol samt att från bark producera skum för konstruktionsmaterial.

Foto: Sveaskog
Foto: Sveaskog

Nu startar testverksamhet av förarlösa skogsmaskiner

Vinnova och skogsbranschen satsar 20 miljoner kronor på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. Målet är att underlätta för förarna och på sikt att kunna fjärrstyra maskinerna från kontoret. Sveaskog, som är ett av de företag som medverkar i projektet, bistår med skog, erfarenhet och praktiska tester.

Linnea Carlsson, teknikspecialist Sveaskog och representant i styrgruppen för de företag som har användning av skogsmaskiner är positiv till utvecklingen:

Ny metod att rena vatten

​​Vatten som förorenats av kvicksilver och andra giftiga tungmetaller orsakar stora miljö- och...