De tar fram barriärmaterial baserat på havre- och veteskal

Ulrik Fauhlér. Foto: OptiPack

Paper Province och ett 20-tal andra intressenter deltar i ett projekt för att ta fram ett helt nytt barriärmaterial baserat på havre- och veteskal, en restprodukt från livsmedelsindustrin. Målet är att ersätta den fossila plasten som i dag finns på insidan av till exempel chipspåsar.

Ett av de deltagande företagen, värmländska OptiPack körde förra året igång en ny tryckpress. Målet är att tillverka helt fossilfria chipspåsar på den.

– Intentionen är att vi ska provköra redan i år. Vi måste se om det håller för svetsning där påsarna försluts och att det står emot fett när det är vikt och klart, säger företagets vd Ulrik Fauhlér till Paper Province.

Lyckas de kommer det att bli ett av de första barriärmaterialen som inte behöver separeras från pappret i återvinningsprocessen, enligt Paper Province. Det blir helt enkelt ingen plast som måste sorteras bort, utan hela förpackningen kan bli nytt papper.

– Vi ser det som en stor möjlighet för framtiden. Jag har varit i kontakt med flera chipsleverantörer som vill ha en helt fossilfri påse, säger företagets vd Ulrik Fauhlér.