SCA emitterar obligationer om 2,5 miljarder kronor

Foto: Bergslagsbild

SCA genomförde under onsdagen den 16 september 2020 en emission av ytterligare obligationer inom ramen för bolagets MTN-program.

Den totala emissionen uppgick till 2,5 miljarder kronor, varav 1,3 miljarder med en löptid på fem år med fast och rörlig ränta, och 1,2 miljarder med en löptid på sju år med fast ränta. Obligationernas räntemarginaler fastställdes till 0,80 procent per år på obligationerna med fem års löptid och 1,10 procent per år på obligationen med sju års löptid.

Intäkterna från emissionen kommer att användas i allmänt bolagssyfte, inklusive refinansiering av utestående obligationslån och annan kort marknadsfinansiering.

 

Handelsbanken Capital Markets och Swedbank agerade Joint Bookrunners för emissionen. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.