AR Packaging förvärvar brittiskt kartongföretag

Foto: Firstan

Svenska AR Packaging-koncernen meddelar att de förvärvat kartongtillverkaren British Firstan Holdings Ltd., inklusive dess dotterbolag Firstan Limited. Genom förvärvet kan AR Packaging erbjuda lokalt producerad falskartong till brittiska kunder.

Firstan är en av Storbritanniens största oberoende förpackningstillverkare och producerar över 500 miljoner kartonger årligen vid sin anläggning i Godmanchester. Företaget har 140 anställda och tillverkar tryckta kartonger för livsmedels-, läkemedels-, hälso- och kosmetikbranschen.

AR Packaging har redan två anläggningar i Storbritannien. Den ena i Somerset med 30 anställda producerar flexibla barriärlösningar och material i flera lager. Den andra i South Yorkshire har 40 anställda och tillverkar kartongbaserade pappersmuggar, lock och tuber.