Fortum och Metsä lanserar gemensamt FoU-program

Fortum och Metsä Group har inlett ett samarbete med Business Finland för att skapa ett FoU-program med massafiber i centrum. Det fyraåriga FoU-programmet, kallat ExpandFibre, syftar till att utveckla banbrytande tekniker och affärsidéer som för att konvertera halm- och trämassafiber till nya bioprodukter, till exempel textilfibrer.

FoU-programmet har beviljats ​​20 miljoner euro från Business Finland.

ExpandFibre drar igång i sommar och sträcker sig till augusti 2024. Programmet fokuserar på sju forskningsområden:

- textilier

- biokompositer

-förpackningsmaterial

- andra nya fiberprodukter

- hemicellulosa

- lignin

- inköp och fraktionering av halm