Triss i guld för Paper Province

Paul Nemes och Gry Lenschow Andersen. Foto: Fredrik Karlsson/Solsta Foto

Paper Province har för tredje året i rad uppnått högsta nivån i EU:s kvalitetscertifiering och kan fortsätta att kalla sig guldkluster.

– Det är en fantastisk prestation att få certifikatet tre gånger i rad. Det visar att vi är i toppklass bland klusterorganisationer i världen, och framför allt att vi ständigt utvecklas, säger Paul Nemes, vice vd på Paper Province.

Just nu är Paper Province den enda organisationen i Sverige med ett aktivt guldcertifikat, och ett av totalt 62 kluster i världen på guldnivå.

Cluster Organisation Management Excellence Label Gold, som är det officiella namnet, är en internationell certifiering som instiftats av Europeiska kommissionen. Att vara guldkluster innebär att uppfylla de högsta kriterierna gällande bland annat klusterutveckling, kvalitet, ledarskap, strategi, synlighet, finansiering och samarbete.

För att kvalificera sig har Paper Province genomgått en utvärdering genomförd av European Secretariat for Cluster Analysis, ESCA, ett nätverk av klusterexperter. I motiveringen framhåller ESCA att Paper Province är en drivkraft för den skogsbaserade bioekonomin – en sektor med stor potential att bidra till en mer hållbar framtid.

Paper Province fick Gold Label första gången 2018, blev certifierade igen 2020, och har sedan dess fortsatt att utveckla och förbättra verksamheten, vilket återigen möjliggjort en omcertifiering. Att bli omcertifierade kräver också att klustret uppvisar framsteg som gynnar både den egna organisationen och de branscher som den representerar.

– Vi har visat utvärderarna hur vi strategiskt och systematiskt leder satsningar som gynnar hållbar transformation på olika sätt. Där ingår till exempel samverkansprojekt, mötesplatser, kommunikationsinsatser och innovationsstöd, säger Gry Lenschow Andersen, som är projektledare på Paper Province och den som samordnat certifieringsprocessen.