Ny metod avslöjar illegal timmerexport

Utvecklar metoder för att verifiera det angivna ursprunget av virke. Foto: Göteborgs universitet

En ny analysmetod av timmer framtagen med forskare från Göteborgs universitet kan med stor säkerhet identifiera området som trädet avverkades i. Metoden har tagits fram med målet att bekämpa den illegala timmerexporten från Ryssland och Belarus.

Illegal avverkning och den handel med trädprodukter som kan kopplas dit är ett globalt problem som hotar några av världens viktigaste ekosystem. Forskare försöker bekämpa denna verksamhet genom en ny vetenskaplig metod som kan avslöja var timret har blivit hugget. Forskarna presenterar sina rön i en vetenskaplig artikel i tidskriften Nature Plants.

– Frågan blev ännu mer akut efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. Ryskt timmer fortsätter att exporteras till EU och USA trots införda sanktioner, genom att timrets ursprung förvanskas. Den illegala timmerexporten delfinansierar Rysslands krig, säger Jakub Truszkowski, forskare i beräkningsbiologi vid Göteborgs universitet.

Ett träd som växer påverkas av sin omgivning. Jordmån, miljöföroreningar och klimat sätter kemiska stämplar i virket och det är detta som forskarna utnyttjar när de avgör ursprunget. Det krävs först ett stort insamlande av referensmaterial. Därefter kan forskarna genom maskininlärning avgöra om den angivna avverkningsplatsen för timret stämmer eller inte.

Vi samlade in 900 trädprover från 11 östeuropeiska länder, däribland Belarus och Ryssland. Vi valde ek, björk, tall och bok som alla är viktiga i timmerhandeln. Genom att analysera och jämföra virkets isotopkvoter och halterna av 15 olika spårämnen i trädproverna, kan vi ange växtplatsen inom 20 mils radie, säger Jakub Truszkowski.

Studien ledde till skapandet av en omfattande referensdatabas om östeuropeiskt timmer, skräddarsydd för produkter under sanktioner efter invasionen av Ukraina. Dessa data underlättade utvecklingen av metoder för att verifiera det angivna ursprunget av virket och till och med förutsäga platsen för avverkningen.

Metoden behöver förfinas för att vi ska kunna ytterligare öka säkerheten och noggrannheten i våra förutsägelser. Den är fortfarande under utveckling och blir bättre ju mer data vi får till oss, säger Jakub Truszkowski.