Svenskt pappersbruk installerar Mantex röntgenbaserade mätteknik

Martin Frid, försäljnings- och marknadschef för Mantex AB. Foto: Mantex AB

Mantex AB meddelar att de i dagarna installerat en Mantex Biomass Analyzer för utvärdering hos ett svenskt pappersbruk. Bruket ingår i en större finsk skogskoncern och kommer att utvärdera om en Biomass Analyzer kan bidra till ökad effektivitet vad gäller analysen av inkommande sågverksflis.

– Den finska marknaden är högintressant för Mantex eftersom Finland har en mycket omfattande skogsindustri med ett flertal stora massa- och pappersbruk. Vår ambition är att intensifiera marknadsarbetet på den finska marknaden och mot den bakgrunden är det förstås spännande att inleda en utvärdering hos ett bruk i Sverige med kopplingar till Finland, säger Martin Frid, försäljnings- och marknadschef för Mantex AB, i ett pressmeddelande.

För att underlätta för potentiella kunder att avgöra om Biomass Analyzer kan bidra till ökad effektivitet erbjuder Mantex sedan tidigare en möjlighet att utvärdera maskinen på plats i löpande verksamhet innan ett kommersiellt avtal träffas. Den maskin som nu installerats har tidigare använts för en liknande utvärdering hos pappersbruket Holmen Braviken.

– Genom de här utvärderingarna hamnar vi på potentiella kunders radar och det är avgörande för att vi skall lyckas långsiktigt, säger Martin Frid.

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk.