Greenwashing har skadat branschen

Bättre att förekomma än att förekommas, heter det, och det gäller i högsta grad skogsindustrin. Skogsindustrins har de senaste åren, på lösa grunder, anklagats för att ha orsakat alla möjliga miljöskador. Den mest hårresande anklagelsen är att den genom sin blotta existens bidrar till klimatförändringarna, då varje avverkat träd skulle minska skogens roll som kolsänka. Att skogsindustrins produkter gör stor nytta för klimatet genom att tränga undan fossilindustrins dito (till exempel plastförpackningar och -barriärer) är en självklarhet, men det har upprepats så ofta att det är ett argument som skulle behöva en ansiktslyftning, en ny twist. I dagens hårda och skruvade debattklimat skulle det i annat fall lätt kunna beskrivas som ett exempel på greenwashing, hur absurt det än låter.

Greenwashing är dessvärre ett allt vanligare fenomen - och jag tror att det allvarligt har skadat branschen. Det går sådan inflation i begrepp som cirkularitet, återvinningsbarhet, hållbarhet, fossilfrihet, resurseffektivitet med mera, att det blir omöjligt för den utan gedigna expertkunskaper att skilja agnarna från vetet. Det var kanske inte detta som stjälpte Renewcell, det svenska företaget som nyligen gick i konkurs och vars affärsidé gick ut på att återvinna gamla textilier till ny textilmassa, men det hjälpte dem knappast heller. För dem var ord som cirkularitet och resurseffektivitet inga abstraktioner utan deras kött och blod. Men vad spelar det för roll när folk är så trötta på att höra dessa ord att de hursomhelst uppfattas som floskler?  

Skogs-, massa- och pappersindustrin har kort sagt en grannlaga uppgift framför sig att putsa upp sitt rykte - uppdatera det - förekomma motståndarsidans argument innan de växer sig för starka.

Därför blir jag glad när jag ögnar genom konferensprogrammet till den kommande Pulp & Paper and Beyond Conference 2024, som snart går av stapeln i Helsingfors. Intrycket är att alla dessa för branschen livsviktiga frågor kommer att adresseras och tas på det allvar de förtjänar. Ibland snudd på parodiskt stort allvar. Paneldiskussioner på konferensen kommer till exempel att äga rum inom ramen för något som kallas ”World Bioeconomy Roundtable” i samarbete med organisationen ”World Bioeconomy Forum”, vilket direkt för tankarna till ett toppmöte i schweiziska Davos. EU-politik, skogsindustrins roll i energiomställningen och i klimatförändringar är ämnet för dagen.

Det är alltså ett fågelperspektiv på branschen som anläggs – den andra konferensdagen öppnar med föredrag om global ekonomi och politik och key-note-talaren kommer att lägga ut texten kring temat ”Prospects on global economy”. CEPI:s generaldirektör Jori Ringman och EU-parlamentariker kommer också att medverka för att diskutera om skogsindustrins roll i den gröna omställningen med fokus på investeringar. Det bådar gott, särskilt som bredden också varvas med spets och mer handfasta och branschspefika ämnen som innovativa träbaserade produkter och framtidens utsläppsfria massabruk. Hur cellulosabaserade textilier förändrar modebranschen är ett annat högintressant ämne där utmaningar och möjligheter adresseras – exempelvis hur klädkonsumenter uppfattar skillnaden mellan träbaserade fiber jämfört återvunna plastfiber.

Pulp & Paper and Beyond Conference 2024 har stöpts om i grunden, bedyrar arrangörerna, och istället för att sprida ut sig över en hel vecka har man komprimerat mässan till två effektiva konferensdagar i april. Pulpapernews.com kommer att medverka med monter på Pulp & Beyond, som efter omgörningen nu kallar sig för den nya nordiska hubben för skogsinnovation.

Trevlig läsning!

Simon Matthis