​Svebio utvecklar styrmedel för nya svenska biodrivmedel

Foto: Svebio

Svebio har beviljats ny finansiering från Vinnova för att fortsätta arbetet med att ta fram kompletterande styrmedel för underlätta investeringar i ny svensk produktion av biodrivmedel. Syftet är att nå Sveriges klimatmål och klara transportbehoven till 2045, inklusive luft- och sjöfart. Idag är mycket biodrivmedel importerade. Målet är att öka svensk produktion och svara upp till behoven i transportsektorn så att alla fossila drivmedel kan fasas ut.

– Det projekt som slutrapporterades i februari 2020 med en rapport om möjliga styrmedel går nu in i nästa fas. Vi tänker nu precisera förslagen med ansats till lagstiftning. Det kan visa hur man ska gå till väga, och i vilken takt ny produktion kan byggas fram till 2045. Vi är helt övertygade om att ifall regeringen och riksdag har hög ambition inom det här området kommer Sverige att bli världsledande i produktion av biodrivmedel från skogsbaserade råvaror för hela transportsektorn, säger Svebios programdirektör Tomas Ekbom, i ett pressmeddelande.

Sverige är enligt Svebio ledande i Europa då det gäller att ersätta fossila drivmedel med biodrivmedel. Flera företag är långt framme med nya teknologier för att omvandla skogsråvara till högvärdiga biodrivmedel och även biobaserat flyg- och fartygsbränsle. Nu behöver bolagen kliva över i nästa fas och bygga fler och större produktionsanläggningar.

Svenska Bioenergiföreningen är projektkoordinator och övriga aktörer är Sveriges Åkeriföretag och biodrivmedelsföretagen Energifabriken, Sekab, skogsbolaget Södra, samt projektutvecklaren Porcupine och teknik- och projektutvecklaren RenFuel. Projektets budget är 1,3 miljoner kronor och kommer att avslutas i juli 2021.