Forsmark 3 levererar återigen el till det svenska stamnätet

Forsmark 3 Fotograf/Källa: Vattenfall

Forsmark 3 står rustat inför vintern och levererar återigen el till det svenska stamnätet. Årets underhållssäsong på Forsmark är därmed avslutad, och samtliga tre reaktorer kan förse kunderna med fossilfri el hela vintern.

Forsmark 1, 2 och 3 ställs av årligen för service ett antal veckor på sommarhalvåret. Avställningarna, som kallas revision, görs för en reaktor i taget och sker under en kortare period där tusentals arbetsorder genomförs. På Forsmark 3 inleddes arbetet i mitten av september och avslutades i fredags. Under helgen har effektuppgång skett och nu producerar man el normalt igen.

– Det är ett intensivt arbete och viktigt för att hålla våra anläggningar i bra skick. Nu är Forsmarks reaktorer förberedda för vintern och ännu en säsong med säker och stabil drift, säger Josef Nylén, presschef på Forsmark.

Man kan jämföra revisionen med en omfattande service på en bil. Under revisionsarbetet genomförs bland annat bränslebyte, service och översyn av utrustning som pumpar och ventiler. Moderniseringar och förbättringar genomförs, och fel som uppstått under föregående driftsäsong åtgärdas. Det utförs även en rad olika säkerhetskontroller och tester.

– Avställningarna för de tre anläggningarna sker i tur och ordning under sommarhalvåret eftersom energibehovet då är lägre. På vinterhalvåret när det är som kallast och elen behövs som mest producerar kärnkraften som bäst, säger Josef Nylén.