Utvecklar kommersiellt batteri av papper

Shoko Yamada, Lars Sandberg och Petter Tammela mäter pappersbatteriets potential och laddning. Foto: BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs har tillsammans med forskare på Uppsala universitet tagit ett viktigt steg framtidens pappersbatterier. Tillsammans har man tagit grundforskning baserad på ren cellulosa av alger och utvecklat den till att fungera med samma typ av fiber som BillerudKorsnäs vanligtvis använder för att tillverka papper och förpackning. En utveckling som i förlängningen öppnar för miljövänliga batterier, där målet på sikt är att kunna producera storskaligt till lågt pris.

– Det är inte ovanligt att forskare presenterar ny miljövänlig teknik. Det som är speciellt i det här fallet är modellen för samarbetet mellan BillerudKorsnäs och Uppsala universitet somresulterat teknik anpassad för storskaliga produktionsprocesser, säger Lars Sandberg, project manager innovation på BillerudKorsnäs.

Det är ett speciellt samarbete där en av Sveriges ledande forskargrupper under Maria Strömme tillsammans med BillerudKorsnäs som innovativt företag inom hållbar förpackningsteknik samverkar på ett och spännande sätt för att framtidens hållbara förpackningslösningar.

  Vi kombinerar forskarnas djupa teoretiska kompetens med vår förståelse för innovation och produktionsteknik. Genom att vi lyckats skapa en gemensam plattform och har fantastiska människor i teamet kan vi jobba fokuserat framåt mot en avancerad produkt som ändå går att producera på ett bra sätt, säger Lars Sandberg.

Små pappersbatterier tillsammans med sensorer kan i framtiden möjliggöra förpackningar som kan spåras genom hela transportkedjan. Detta öppnar möjligheter för att utveckla både smarta och mer hållbara förpackningar. Smarta förpackningar skulle exempelvis kunna mäta temperatur och position eller berätta vad händer med en vara under transport. Detta innebär förpackningslösningar som på ett ännu bättre sätt kan säkerställa att produkter håller och behåller kvalitet under logistikkedjan, vilket är centralt ur ett hållbarhetsperspektiv.