Hallå där Marie Morin!

Marie Morin är ny platschef på Skoghalls bruk. Foto: Simon Matthis

Marie Morin har utsetts till ny platschef på Stora Ensos bruk i Skoghall. Sedan april i år har hon varit tillförordnad platschef och den 1 september klev hon in officiellt i den rollen.

Vad har du för bakgrund?

– Jag började min karriär som konsult och har varit länge på Skoghalls bruk. 2002 blev jag först driftsingenjör, därefter har jag varit sektionschef på fiberlinjen och på båda kartongmaskinerna och nu senast platschef för vår PE-anläggning i Forshaga, där kartongen bestryks.

Vilka utmaningar ser du framför dig?

– Utmaningen är att hela tiden hålla hög effektivitet och leverera på topp. Det är något som inte förändras över tid.  Däremot har kundkraven ökat med tiden och vår förmåga att möta dem måste också öka.

– Mycket handlar om att utveckla organisationen genom tydliga processer för att möta upp kraven på hög kvalitet och effektivitet.

Marie Morin talar om ständiga förbättringar som den röda tråden i verksamheten.

Har ni någon strategi kring införande av ny teknik?

– Lokalt är vi inne och nosar på robotisering och automatisering. Ett exempel på det är smarta larm som ger operatörerna bättre stöd.

– Det gäller att fånga upp det som är applicerbart hos oss och skapar störst nytta.

Och nya arbetsprocesser?

– Vi har påbörjat ett arbete med operatörstillsyn som innebär att de som driftar anläggningen även har en ökad tillsyn på utrustningen. Det innebär att operatörerna blir mer specifika i sina ronderingar och kontrollerar andra saker än tidigare. Över tid siktar vi mot att operatörerna själva ska kunna göra enklare underhåll av utrustning så att underhållspersonalen kan koncenterara sig på arbeten som kräver deras specialistkompetens.

Så operatörerna får en bredare roll?

– Nej, jag skulle säga att de får en djupare roll.

Skoghalls bruk har nyligen avslutat sitt höststopp. Vad har du haft för roll där?

– Vi har haft en projektgrupp för stoppet som planerat och samordnat alla aktiviteter. Min roll är att stötta, prioritera och ta eventuella beslut på en fabriksövergripande nivå, vilket kan handla om ekonomi eller resursfördelning 

Under stoppet är det viktigt att hela organisationen arbetar väldigt strukturerat. Det handlar mycket om planeringar och samordningar av till exempel vilka jobb som kan göras på samma plats samtidigt. Och om att resursoptimera.

 

Text: Simon Matthis