Mantex levererar mätinstrument till massabruk i Brasilien

Mätarna klara för leverans. Foto: Mantex

Svenska Mantex meddelar att deras samriskbolag Andritz Technologies AB i dagarna har levererat den röntgenbaserade mätaren FlowScanner FS 3000 till det nya massabruket Suzano Cerrado i Brasilien. Installation sker under andra kvartalet i år medan integration i brukets löpande produktion beräknas ske under det andra halvåret 2024.

FlowScanner FS 3000 är en röntgenbaserad mätare som har utvecklats för att möta behoven hos den nya och större typ av massabruk som nu uppförs på flera håll i världen.

– Ökat intresse för förnyelsebara och träfiberbaserade produkter leder till större bruk och ett behov av större maskiner, säger Max Gerger, vd för Mantex AB, i ett pressmeddelande.

Den aktuella maskinen beställdes våren 2022 och är en vidareutveckling av FlowScanner XXL som tidigare sålts i två exemplar till den brasilianska massakoncernen Bracells bruk i Lencois Paulista.  

I samband med beställningen till Suzano Serrado erhölls också en beställning på en FS 3000 från ett indonesiskt bruk ingående i massbrukskoncernen Oki. Den maskinen är ännu inte färdig för leverans men Mantex räknar med att den kommer att kunna installeras under det fjärde kvartalet i år.

FlowScanner är utvecklad av Mantex och bygger på bolagets röntgenteknologi, men marknadsförs och säljs av joint venture-bolaget Andritz Technologies AB, ATAB, som ägs till 49 procent av Mantex och 51 procent av det globala processindustriföretaget Andritz.