Finlands 600 000 skogsägare står inför en ny utmaning på grund av klimatförändringarna

På grund av det förändrade klimatet står finländska skogsägare också inför något nytt. Man måste veta hur man investerar i att skydda den naturliga mångfalden. Foto: Metsä Group

Så kallade Riksskogsmarschen kommer att äga rum i grevens tid för att påminna om det privata skogsägandets ställning, meddelar finländska Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, som är en fack- och intresseorganisation för jordbrukare, skogsägare och landsbygdsföretagare.

Marschen firas vecka 37 över hela Finland, det finns även flera evenemang i Birkaland. Under veckan kommer vikten av skogsskötsel, mångsidig användning av skog och skogsägare att lyftas fram. Alla som är intresserade av skog kan delta i samlingen.

Skogsvårdsföreningar arrangerar

Den evenemangsvecka som anordnas av producentorganisationen MTK och skogsvårdsföreningar är inget nytt fenomen. Det första arrangerades redan 1950. Målet då var att öka virkesproduktionen i Finland.

I år är veckans motiv ett annat. MTK påminns om att det mer än 70 år senare finns nästan dubbelt så mycket trä i finländska skogar. Veckan är nödvändig och tillhandahållandet av den är en viktig påminnelse om det privata skogsägandet, eftersom den tillgodoser den stora majoriteten av skogsindustrins virkesbehov med sin virkesförsäljning. Och det handlar inte om någon liten skara; det finns totalt 600 000 privata skogsägare.

Sloganen "Suomi lever av skog" har varit känd i åratal. Och den här bilden har inte bleknat ens nu. Finlands viktigaste exportprodukter är papper och kartong. Skogsindustrins andel av all varuexport i Finland är något mindre än en femtedel.

100 000 årliga virkesförsäljningar i Finland

Skogssektorn ger sysselsättning särskilt i provinserna. Det sker trots allt mer än 100 000 virkesförsäljningar i Finland varje år, vilket har stor påverkan på produktionskedjan.

Det har sagts att Finland, med tanke på sin storlek, är det land som är mest beroende av skog och mest beroende av hela världens industri. Genom åren har Finland också samlat på sig kunskap inom skogsbruk och industri.

Även om skogsägare ska ha frihet att bestämma över skötsel och användningsändamål av den egna skogen även i framtiden behövs ofta extern hjälp för att ta hänsyn till naturvärden, vare sig det handlar om skyddszoner, periodisk odling eller att t ex lämna gamla och förfallna träd i skogen.

Rådgivning behövs också ofta för träaffärer. En ensam oerfaren vedförsäljare kan vara svag på marknaden.

Källa: Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK i Finland