Hägglunds & Domsjö fabriker: Snabb ombyggnad av cellulosatvättlinje tack vare gott samarbete och stort engagemang

Det blev två dramatiska veckor för Domsjö fabriker när en växellåda till en drum displacement washer för cellulosa i fabrikens blekeri havererade i november 2021. DD-tvättens jobb är att, via tvättning och blekning, se till att all massa har rätt egenskaper inför produktion. Tack vare en stark laginsats kunde produktionen återupptas snabbare än planerat.

Domsjö fabriker med anor från 1903 ägs av indiska Aditya Birla och tillverkar främst specialcellulosa för textilindustrin. Ungefär hälften av tillverkningen går till fabrikens ägare och den andra hälften går till en mängd olika kunder med produktion inom allt från bildäck till medicintillverkning. 

– Vi har en väldigt bra produkt och är, om inte ledande, så nästan där. Ambitionen är att växa inom vårt huvudsegment, men även inom andra produkter som lignin och bioetanol. Vi har en bra marknad i dag och hög efterfrågan på våra produkter efter covid-pandemin, vilket naturligtvis gjorde haveriet extra olyckligt, säger fabrikens vd Björn Vedin.

Haveriet inträffade på en kritisk position då all cellulosa i fabriken bleks och tvättas via denna produktionslinje.

– Situationen påverkade vår förmåga att leverera produkter till alla kunder och att få igång fabriken var naturligtvis A och O. Vi jobbade parallellt med flera lösningsförslag i dialog med maskinbyggaren för att hitta den snabbaste vägen framåt. Den vägen var en hydrauldrift från Hägglunds eftersom den krävde minst modifieringar av befintlig maskinutrustning och byggnader, säger Jan Nordlander, underhållschef fiber.

Från första kontakt med Bosch Rexroth om en ny motor tog det cirka en och en halv vecka till uppstart. I ett projekt som kräver modifiering av befintlig utrustning är det snabbt marscherat.

– Bosch Rexroths alternativ var det som snabbast kunde starta upp produktionen igen. Vi har haft ett jättebra samarbete tillsammans med dem! Nu stod vi totalt i ungefär i två veckors tid. Hade vi valt en annan lösning hade stoppet blivit betydligt längre, säger vd Björn Vedin.

bild
– Vi gör allt för att hitta en teknisk lösning som passar kunden. I det här fallet skapade vi på kort tid en helt ny infästning till momentarmen som passade både befintlig utrustning och vår motor, säger Andreas Söderlund som är ansvarig säljare för Hägglunds. Här i samtal med Domsjö fabrikers underhållschef Jan Nordlander.

Tillverkningsstart innan ordern kom

En del av förklaringen till den rekordsnabba leveransen var att Bosch Rexroth i Mellansel påbörjade tillverkning av Hägglundsmotorn innan det ens fanns en order.

– Vi fick snabbt kännedom om vad som hänt och för att de skulle få hjälp så fort som möjligt startade vi produktionen direkt. De här CBM-motorerna är eftertraktade på marknaden, så vi vågade ta den risken för att hjälpa en kund, säger Thomas Lundberg som är försäljningchef för Hägglunds inom Bosch Rexroth.

Thomas fortsätter:

– Första tanken vid ett haveri är kanske att ersätta den del som havererat med en ny likadan. I det här fallet tror jag det snabba agerandet från både oss och maskinbyggaren var det som avgjorde till vår fördel. Förhoppningsvis till­sammans med vetskapen att våra lösningar ger stora mervärden över tid. Våra motorer är väldigt driftsäkra och används därför på ställen där driftstopp inte får ske. Om våra kunder behöver hjälp måste vi kunna erbjuda det väldigt snabbt och det var en konkurrensfördel för oss här.

Samarbete största framgångs­faktorn

Domsjö fabrikers representanter lyfter unisont fram samarbetet och engagemanget för att lösa problemet som den allra största framgångsfaktorn. I projekt där modifiering krävs är dialogen naturligtvis extra viktig. Underhållschef Jan Nordlander berättar mer:

– Den här modifieringen hade vi inte kunnat få till på distans. Det krävdes leverantörer som kom hit och anpassade lösningen till befintlig plats och storlek. Maskinbyggaren Andritz bidrog med konstruktionsunderlag och när vi hade valt en hydraulisk lösning i dialog med dem kopplades även Hägglunds in. Deras konstruktör satt och ritade en torsdagsnatt. På fredag morgon var underlagen för all tillverkning klara. Lokala leverantörer modifierade och tillverkade därefter momentarmen och axeltappen. Vi fick dessa på lördag morgon, monterade dem samma dag och på söndagen var vi i drift!

– Anledningen till att det gick så otroligt snabbt är först och främst den egna organisationen som startade redan samma dag och därefter arbetade dag och natt för att få till detta, tillsammans med Andritz och Bosch Rexroth. Närheten till Bosch Rexroth underlättade naturligtvis och det var även väldigt många andra företag som ”chippade in” för att supportera Domsjö fabriker. Jag är oerhört stolt över att det kunde hända, säger Björn Vedin.

Utökat serviceavtal och smidigt underhåll

Nu drivs utrustningen på ett nytt sätt. Ett bra sätt, enligt underhållschef Jan Nordlander. Tvätten rullar på som den gjorde tidigare, nu med ett utökat serviceavtal med Hägglunds där även denna drift omfattas.

– Uppstarten gick väldigt smidigt och vi kom upp i full produktion på en gång. Vi har ett serviceavtal med Hägglunds sedan tidigare där vi nu har lagt till fler utrustningar. De kan drifterna bäst och hjälper oss både med reservdels­han­tering och planering av underhåll.

Förutom DD-tvätten drivs även två tvättpressar i anläggningen av Hägglunds hydraulsystem.

– Vi är nöjda med Hägglunds drifter där vi har dem. De har funkat jättebra för oss! Den bästa egenskapen är att det är en driftlösning som kräver lite underhåll, avslutar Jan Nordlander.

Besök Bosch Rexroths hemsida HÄR!

Vill du veta mer?

bild

Andreas Söderlund
Sales Engineer, Hägglunds
Mobile +46 70 3247685
andreas.soderlund@boschrexroth.se

bild
Fredrik Thors
Sales Engineer, Hägglunds
Mobile +46 72 202-6157                               
Fredrik.Thors@boschrexroth.se