Dystert år för kraftpappersmarknaden

Den perfekta stormen. Trots ett positivt rörelseresultat för räkenskapsåret 2022 försattes den anrika papperstillverkaren Crown Van Gelder i konkurs i början av 2023 på grund av skenade kostnader och plötslig nedgång i orderingången. Foto: Crown Van Gelder

Minskad efterfrågan och virkespriser som fortsätter öka. Kraftpappersmarknaden i Europa blöder. Samtidigt kommer rapporter om en ljusare framtid.

Text: Pierre Eklund
 

Den europeiska kraftpappersmarknaden har haft ett par händelserika år där pandemin 2020 kraftigt ökade efterfrågan på kraftpapper, bland annat påsar för tunga produkter, som en följd av ökad e-handel över hela världen. I kombination med att flera företag och branscher har börjat fasa ut plastpåsar för pappersprodukter var efterfrågan fortsatt hög 2021 och 2022 vilket gjorde att priserna ökade, särskilt inom marknadssegment med begränsade lager. I april 2022 utvidgade EU sitt sanktionspaket mot Ryssland och införde importförbud av trä och kraftpapper, vilket innebar att tillgången på råvaror i Europa minskade. Huggsexan om tillgängligt virke har lett till ökade virkespriser och med en stigande inflation har efterfrågan på produkter minskat under 2023. Samtidigt har höga energipriser drivit upp produktionskostnaderna.

Inbromsningen på marknaden och ökade kostnader har fått konsekvenser. Under 2023 har det tyska företaget Kübler & Niethammer Papierfabrik stängt sitt pappersbruk i Kriebstein på grund av höga energikostnader och svag efterfrågan, vilket också är anledningen till att den nederländske papperstillverkaren Crown Van Gelder försattes i konkurs i början av året. Trots ett positivt rörelseresultat för räkenskapsåret 2022 kunde papperstillverkaren, som firade sitt 125-årsjubileum 2022, inte lösa ett likviditetsunderskott som främst orsakats av ovanligt långa produktionsstopp på grund av ökade kostnader och en plötslig nedgång i orderingången. Enligt Crown Van Gelder var det under det sista kvartalet 2022 som situationen snabbt förvärrades.

 

b
Billerud har upplevt ett råvarubortfall på 15 procent i norra Sverige vilket har orsakats av Sveaskogs neddragning av avverkningsvolymen, stoppet för ryskt virke, och öppnandet av Metsä Fibres stora bioproduktfabrik i Finland.
Foto: Billerud

 

– Våra kunder väntade med att beställa och använde först upp sina lager. I början av 2023 hade vi återigen för få beställningar, och den hastighet där saker gick fel saknar motstycke, berättar företagets VD Miklas Dronkers till den nederländska tidningen De Volkskrant.
– Kostnaderna ökade och vi var redan pressade eftersom priserna på energi och råvaror har stigit enormt efter pandemin. Vi spenderade flera miljoner euro varje månad på energi och tvingades införa en energiavgift på våra produkter, vilket hade fungerat när efterfrågan var hög, men inte nu. Allt gick emot oss på alla fronter.

När Billerud, leverantör av nyfiberbaserat papper- och förpackningsmaterial, släppte sin delårsrapport över januari–september 2023 i oktober konstaterade företaget att marknadsförhållandena är svaga, och att de försöker navigera genom en utmanande efterfrågan, lägre försäljningspriser och lageravveckling hos kunderna genom att anpassa sin produktion. Statliga Sveaskogs massiva neddragning av avverkningsvolymen, stoppet för ryskt virke, och öppnandet av Metsä Fibres stora bioproduktfabrik i Finland har skapat en råvarukris i norra Sverige med ett råvarubortfall på 15 procent för Billerud. Företaget ser ingen stark återhämtning och förändring i närtid på marknaden och har valt att minska antalet tjänster i organisationen med upp till 350 personer. I slutet av november meddelade den multinationella pappers- och förpackningstillverkaren Mayr-Melnhof, även känd som MM Group, att koncernen har reviderat sina tidigare investeringsplaner för sitt massabruk i polska Kwidzyn. Som en följd av höga virkespriser och låg efterfrågan för pappers- och kartongprodukter väljer Mayr-Melnhof istället att lägga ner brukets enda kraftpappersmaskin och säga upp runt 110 anställda.

 

b
Andrew King, VD för Mondi
Foto: Mondi
 

Svag efterfrågan
Samtidigt som det polska massa- och pappersföretaget Arctic Paper berättade i sin kvartalsrapport Q3 att företaget nu ser större potential för förpackningar i fibertråg än i kraftpapper meddelade den brittiska pappers- och förpackningskoncernen Mondi att efterfrågan under det tredje kvartalet var svag och förväntas förbli dämpad en tid framöver. Mondi flaggade för en ihållande nedgång i priserna på kraftpapper, som används av e-handels- och industrikunder för förpackningar, vilket gjorde att företagets aktier omedelbart dök med sex procent på Londonbörsen. Beskedet påverkade även den brittiska konkurrenten, förpackningsföretaget DS Smith, vars aktier föll med 2,4 procent.

– Vi förväntar oss att denna trend kommer att fortsätta under årets sista kvartal tillsammans med stabiliserade insatskostnader och en större påverkan från underhåll och projektrelaterade stopp, uttalade sig Mondis VD Andrew King i ett pressmeddelande.

ftpappersvolymer och högre underhållsaktivitet tyder på att det fjärde kvartalet 2023 kommer bli värre än det tredje. Samtidigt som flera aktörer på kraftpappersmarknaden slåss för sin överlevnad fortsätter både mindre och större pappers- och förpackningstillverkare att investera i sina verksamheter. Svenska startupen Papershell, som med kraftpapper som råvara, har utvecklat ett biobaserat material som är lika starkt som vissa fiberkompositer och plaster, har under året investerat i nya produktionslinor. Företaget bygger även en helt ny fabrik i västgötska Tibro som ska stå klar under 2024. Greentech-bolaget Ekoligens, som tillverkar galgar av förnyelsebart oblekt kraftpapper, har fått en stororder från modehuset Gucci som vill ersätta plastgalgar med biologiskt nedbrytbara klädhängare.

Specialpappersproducenten Nordic Paper meddelade under hösten att de investerar 850 miljoner kronor i produktionsanläggningen Bäckhammar som producerar oblekta kraftpapper av olika kvaliteter för främst förpackningsändamål. Investeringarna genomförs för att stärka konkurrenskraften på marknaden.

– Bäckhammar är en mycket konkurrenskraftig produktionsanläggning. Det är också en av de mest klimateffektiva anläggningarna i den globala kraftpappersindustrin, förklarade Nordic Papers VD Anita Sjölander vid beskedet.

– Med dessa investeringar stärker vi ytterligare konkurrenskraften samtidigt som vi förbättrar vår hållbarhetsprestanda. Investeringsbeslutet har tagits med beaktande av vår starka balansräkning och framtida möjligheter till organisk tillväxt i Bäckhammar.
 

Investerar i svåra tider

Även Mondi, som har vittnat om en svår marknad, har valt att genomföra investeringar i sina massa- och pappersbruk. 2022 investerade Mondi 400 miljoner euro i en ny kraftpappersmaskin i en av koncernens främsta fabriker i tjeckiska Štĕtí med en produktionskapacitet på 210 000 ton kraftpapper per år. Genom att investera i en ny kraftpappersmaskin räknar Mondi med att öka produktionen av Advantage MF Boost, ett nytt oblekt naturligt brunt kraftpapper, vid bruken i Mondi Frantschach, Österrike, och Mondi Dynäs, Sverige. Sommaren 2023 stod det klart att Mondi moderniserar massa- och pappersbruket i Dynäs för att öka effektiviteten och förbättra brukets miljöprestanda för hållbart papper och pappersbaserade förpackningslösningar.

– Genom att producera hållbart säck- och specialkraftpapper fortsätter vi att bidra till våra MAP2030-mål och möta kundernas efterfrågan med lösningar som Advantage StretchWrap, ett alternativ till plastfilmsemballage för pallar, och Advantage MF EcoComp, som används för höghållfasta förpackningar som papperspåsar för vått organiskt hushållsavfall, berättade Roman Senecky, operativ chef på Mondi Kraft Paper, när investeringen offentliggjordes.

Företagens investeringar inför framtiden får stöd i ekonomiska analyser och rapporter. I början av december 2023 släppte Future Market Insights, global leverantör av marknadsinformation, sin senaste studie av den europeiska kraftpappersmarknaden. Enligt rapporten finns ett växande behov av hållbara, höghållfasta och vattenbeständiga material som kraftpapper inom e-handel, omsorg, samt bygg-, anläggnings- och möbelindustrin. En växande efterfrågan på miljövänliga förpackningslösningar under det kommande decenniet förväntas driva på försäljningen av kraftpapperslösningar och mättat kraftpapper i Europa. Försäljningen av mättat kraftpapper i Europa beräknas öka från 543,6 miljoner amerikanska dollar 2023 till 831,5 miljoner amerikanska dollar 2033.