Bruk som integrerad del av samhället

I början av mars slutförde Andritz uppdraget med att leverera energieffektiv och miljöledande teknik till skogsindustriföretaget UPM nya massabruk. Med en kapacitet att producera 2,1 miljoner ton eukalyptusmassa per år är bruket det största i Uruguay. Foto: UPM

Hur sluten kan en fabrik bli? Och vad är nästa kapitel för skogsindustrin? Tommi Voutilainen, senior vice president och division manager vid den internationella teknikkoncernen Andritz, och Johan Engström, CTO inom samma koncern, lyfter frågorna och mycket annat vid konferensen Pulp & Beyond 2024.

Text: Pierre Eklund

Teknikkoncernen Andritz är en av de ledande globala leverantörerna av system, utrustning och tjänster för massa- och pappersindustrin. Som teknik- och servicepartner vid produktion av massa, papper, mjukpapper och kartong är det viktigt för företaget att vara på plats på Pulp & Beyond 2024 den 9-11 april.
– Det känns som att konferensen har prickat in helt rätt ämnen. Alla intressenter inom massa- och pappersindustrin vill göra en förändring mot en mer hållbar framtid och här har vi en bra möjlighet att presentera var vi är och vart vi vill gå. Ur en personlig vinkel är jag glad att få berätta vad vi gör inom Andritz, säger Tommi Voutilainen, senior vice president och division manager vid Andritz.

 

b
Tommi Voutilainen, senior vice president och division manager vid den internationella teknikkoncernen Andritz.
Foto: Andritz

Johan Engström, CTO vid Andritz delar Tommi Voutilainens åsikt om Pulp & Beyond, och ser fram emot att både träffa kollegor och lyssna på olika föredrag.

– Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag deltagit i skogsindustrins konferenser som SPCI och föregångaren till denna konferens, PulPaper. Konferensen är en viktig händelse där man träffar folk i branschen, kunder och gamla studiekamrater, men också kan ta del av ett stort utbud intressanta föredrag, säger Johan Engström.

– Konferensen, main stage, Speaker´s corner, utställningssalen, det finns så mycket att lyssna på att det nästan är ett problem, ett positivt sådant.

På konferensens första dag, under konferensspåret ”Carbon Zero Future Mills”, kommer Tommi Voutilainen föreläsa om ”Hur slutna kan fabriker bli - exempel på radikal minskning av vattenanvändningen vid massatillverkning”.

– Detaljerna lämnar jag till presentationen, men huvudbudskapet handlar framförallt om vår vision att massabruket inom en nära framtid kan bli en integrerad del av samhället, och att ingen kommer märka av det; genom avsaknad av buller, ingen lukt, inga utsläpp, inget fast avfall och mycket låg vattenförbrukning - vilket leder till låga avloppsmängder och att vi kan generera mer av varje kubikmeter virke.

b
Johan Engström, CTO vid Andritz.
Foto: Andritz

Nya affärsområden

I det andra huvudämnet i presentationen lyfts exempel om återvinning och slutna fabriker samt vad som redan görs vid befintliga anläggningar.

– Dessa fall visar att slutna bruk inte bara innebär capex och opex utan att det också kan vara en bra affär. I våra exempel förvandlas illaluktande avfall till svavelsyra, och illaluktande metanol till en värdefull produkt som kan säljas istället för att bara brännas på bruket som avfall.

– Huvudbudskapet som åhörarna ska ta med sig är att det redan nu finns möjligheter att agera mot nollutsläpp, och att det är upp till oss att göra det, anser Tommi Voutilainen.

Två dagar senare kommer Johan Engström fortsätta diskutera delar av samma budskap under panelsamtalet och programpunkten ”Att gå över gränserna: vad är nästa kapitel för skogsindustrin?” tillsammans med tre andra deltagare, bland annat Åsa Ek, senior vice president och innovationschef på Stora Enso. Ett samtal som Johan Engström ser fram emot.

– Samtalet utgår från den gröna omställningen och utfasningen av fossila bränslen. Som representant för Andritz kommer jag berätta om den teknologi vi erbjuder idag inom koldioxidavskiljning, grön vätgas och förnyelsebara bränslen, och hur det kan kombineras inom skogsindustrin.

Textilfibern är annat tema som kommer att lyftas fram. Andritz har teknologi för såväl mekanisk som kemisk återvinning samt att göra textilfiber av träbaserad cellulosa.

b
2025 ska Andritz leverera ytterligare en kemitermomekanisk massalinje till det kinesiska företaget Dezhou Taiding New Material Science and Technology Co. I februari driftsatte Andritz världens största enskilda kemitermomekaniska massalinje på företaget Wuzhou Special Paper i Hukou County.
Foto: Andritz

Cirkulär ekonomi

Han berättar att den gröna omställningens nya lösningar öppnar nya möjligheter inom olika områden, bland annat för utvecklandet av textilfibrer och ny teknologi för batteriframställning.

– Inom cirkulär ekonomi har skogs- och pappersindustrin enorma möjligheter då man länge varit en föregångare inom återvinningsbara produkter. Nästa steg är att få ut mer av inkommande trämaterial, vilket Tommi berör i sitt föredrag.

– Antingen används mer av själva trämaterialet till massa eller så säkerställer bruket att det finns sidoströmmar där det går att använda materialet till annat istället för att bränna upp det. Alla aktörer bör fundera på hur de kan uppnå högsta förädlingsgrad och samtidigt öka lönsamheten.

Johan Engström nämner såväl textilindustrin som förpackningsindustrin som områden där det går att göra mer för att nå en bättre cirkulär ekonomi.

– Framtida förpackningar kommer kanske att framställas på annat sätt än idag. Skogs- och pappersindustrin behöver vara beredda på att gå över gränser och normer för att hitta lösningar och produkter som kan bidra till klimatomställningen.

– En viktig del är såklart energi- och vattenoptimeringen. Går det utnyttja spillenergi, spillvärme, och ångflöden på ett annat sätt för att få ut en högre verkningsgrad med mindre förluster? Med mer integrerade processer i massabruket kan vi få en bättre totalenergi, anser Johan Engström.

b
Andritz har ett brett utbud av teknologier för pappers- och kartongmaskiner som möter utmaningarna med torkning och ventilation. PrimeDry-teknologin möjliggör högsta torkkapacitet, låg energiförbrukning och miljövänlig produktion.
Foto: Andritz