Allt mindre areal anmäls för avverkning

Foto: Skogsstyrelsen

Även i december fortsatte intresset för att avverka skog att minska. Den totala arealen som anmäldes för avverkning minskade med 27 procent jämfört med samma tid 2018. Mest minskade anmälningarna i Götaland och södra Norrland.

Den totala anmälda arealen i december uppgick till 16 945 hektar för hela landet, vilket är den lägsta nivån för december på sju år och tydligt lägre än medeltalet 20 333 hektar för perioden 2007–2019.

Under 2019 har 273 638 hektar anmälts för avverkning. Det är 7 procent lägre jämfört med 2018.

Anmäld avverkningsareal minskade mest i Kronobergs län med 65 procent till 288 hektar jämfört med 2018, vilket är den lägsta nivån för december sedan 2007. I Hallands län var minskningen 55 procent (157 hektar) – den lägsta nivån för månaden sedan 2008.

I Gävleborgs län minskade anmäld areal med 49 procent (1 021 hektar) jämfört med december 2018 och i Västra Götaland var minskningen 45 procent. Det är den lägsta nivån för december för båda länen sedan 2012.

Andra län med stora minskningar av anmäld avverkningsareal för december jämfört med samma månad 2018 är Skåne län (39 procent), Kalmar län (36 procent), Västernorrlands län (32 procent), Jönköpings län (31 procent), Västerbotten och Örebro län (båda 30 procent) samt Dalarnas län (29 procent).

Nivån på avverkningsanmälningar i Jämtland och Gävleborgs län påverkas fortfarande av de stora arealer som anmäldes efter de omfattande skogsbränderna sommaren 2018.

Endast två län, Gotland och Södermanland, visar ökade anmälda arealer för december jämfört med samma månad 2018. Ökningen för Gotlands län var 72 procent till 186 hektar, vilket är den högsta nivån sedan 2007 och betydligt högre än medel (81 hektar) för månaden. Även Södermanlands län uppvisar den högsta nivån anmäld areal sedan 2007 (684 hektar). Den anmälda avverkningsarealen fortsätter därmed att öka i Södermanland även för december. Orsaken är, enligt Skogsstyrelsen, med största sannolikhet problemen med angrepp av granbarkborre.