Fiberformningsbranschen sjuder av innovationskraft

Det är inte ofta en ny konferens ser dagens ljus, men nyligen hände det. Givet konferensens högaktuella tema talar mycket för att den också blir en återkommande tradition. ”IFPC 2023 The International Fibre Moulding and Paper Forming Conference” var en tvådagarskonferens i Stockholm som samlade experter från hela världen för att diskutera trender och utmaningar inom fiberformning. Ett av de mest spännande utvecklingsområdena inom massa- och pappersindustrin just nu.

Första konferensdagen ägnades åt våtformning – den äldre metoden av fiberformning – medan den andra dagen avhandlade torrformning som uppmärksammats stort på senare tid.

Men båda metoderna bubblar av innovationskraft.

– Våtformning är just nu inne i ett väldigt spännande skede med nya tekniska lösningar, säger Dino Muhic, affärsutvecklare från Rise, som arrangerade konferensen.

Stora spelare som Stora Enso och Rottneros var tidigt ute med att investera i formpressad fiber för livsmedelsförpackningar. Sannolikt kommer fler aktörer snart haka på trenden.

Man kan dra paralleller med pionjärsatsningarna på textilfiber från återvunna kläder som Renewcell och Södra med flera gjort till sin nisch. På liknande sätt bär formpressad fiber med sig löftet om att en dag bli en ny stapelvara för massa- och pappersindustrin, även om råvaran inte är begränsad till löv- eller barrmassa.

Av torrformad fiber kan man idag göra engångsartiklar och tråg av enklare (läs grundare) design, men allteftersom tekniken förfinas, vilket sker i snabb takt, blir variationen och utbudet av produkter allt större, med djupare och mer komplexa geometrier. Just nu handlar det om att ”plocka de lågt hängande frukterna”, som talare från som Pulpac och Yangi uttryckte det.

Just Pulpac, som tagit patent på en metod att framställa torrformad fiber, har haft en explosionsartad utveckling de senaste åren. Från sex anställda när de startade 2018 är de nu uppe i ett hundratal. Vilket säger en del om vilket expansivt skede hela den här sektorn befinner sig i. Nu lägger Pulpac i en ännu högre växel och satsar på kompakta formsprutningsmaskiner, som konverterats från att producera plastartiklar till cellulosabaserade produkter, och som kan få plats i en standardcontainer.

Det här numret av Nordisk Papper & Massa fokuserar också en annan marknad som sjuder av aktivitet, den indiska. Indien är nu en av de största massa- och pappersmarknaderna i världen med en tillväxttakt på 8 procent om året. Desto märkligare är det då att kraftpappersbruk i landet lagt ned verksamheten på löpande band den senaste tiden. Nordisk Papper & Massa tittar närmare på orsakerna bakom dessa nedläggningar.

 Trevlig läsning!

Simon Matthis