Frövifors Pappersbruksmuseum nomineras till Årets Arbetslivsmuseum 2021

Bild: Frövifors Pappersbruksmuseum

Frövifors Pappersbruksmuseum har ambitionen att bli ett "Sveriges pappersmuseum" - och museet arbetar målmedvetet och långsiktigt för att bli ett sådant nationellt centrum där papprets historia och framtidsmöjligheter berättas och levandegörs. Därför nomineras Frövifors Pappersbruksmuseum i Lindesbergs kommun till priset Årets Arbetslivsmuseum 2021.

Priset Årets Arbetslivsmuseum delas ut av Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Sjöhistoriska museet och Järnvägsmuseet. Vinnaren av Årets Arbetslivsmuseum 2021 tillkännages under hösten och utses av en juryn som består av representanter från Arbetets museum, ArbetSam, Statens maritima och transporthistoriska museer.

– Det finns 1.500 arbetslivsmuseer i hela Sverige. Utan det arbetet som läggs ned där hade vi inte haft lika många historier att berätta och inte så många smultronställen att besöka. Priset är ett sätt att tacka och uppmuntra alla fantastiska människor som tar hand om och bevarar så stora delar av vårt kulturarv, säger Helena Törnqvist - arbetslivsintendent på Arbetets museum och projektledare för Årets Arbetslivsmuseum.

Arbetslivsmuseernas huvudsakliga inriktning är att ur sina olika perspektiv bevara, bruka och berätta om industrisamhällets kulturarv. De berättar och levandegör historien genom arbete och vardag, ofta med maskiner och tekniska system i drift, men även om livet vid sidan av arbetet. På så sätt skapas ett möte mellan yrken och metoder, handlag och kunskap, människor och museiföremål.

Frövifors Pappersbruksmuseum har som plats en naturlig koppling till papperets historia.Det finns idag inget museum i Sverige där ett tydligt fokus ligger på papperet som material. Detta trots att pappers- och massaindustrin under lång tid har varit en viktig del för utbyggnaden av landets välfärd.

Frövifors Pappersbruksmuseum vill därför på sikt stärka sin position inom detta område för att samtidigt växa som besöksmål - både nationellt och internationellt. Ambitionen är att bli ett "Sveriges pappersmuseum" - ett nationellt centrum där papprets och pappersindustrins historia och framtidsmöjligheter berättas och levandegörs.